Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni MáriátA Fájdalmas Szűzanya

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
15
Regnum Christi Elmélkedés Az otthonomba vinni Máriát A Fájdalmas Szűzanya

Evangélium:
Jn 19,25-27
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Bevezető ima: Uram, Te olyan sokféleképpen mutattad meg nekem gondoskodó szeretetedet. Az egyik ilyen alkalom, amikor édesanyádat János apostolra bíztad, és ezzel minden embernek adtad őt – köztük nekem is. Növeld hitemet, hogy a hozzá fűződő kapcsolatom igazabb és szorosabb legyen! Add meg nekem a meggyőződést, hogy Mária mindig elkísér engem anyai szeretetével, és a reményt, hogy közbenjárásával számtalan kegyelmet nyerhetek el. 

Kérés: Mária, segíts, hogy odaadóbb gyermeke legyek Mennyei Atyánknak! Segíts a te hiteddel bíznom, és küzdenem a szeretet győzelméért.

Elmélkedés:
1. A keresztnél állva. Ma a „Fájdalmas Szűzanya” ünnepe van. Bár Gábriel főangyal Mária hivatásáról szóló üzenetében még nem említette a rá váró fájdalmakat, csak a megváltás ígéretét. Jézus születése után Simeon kiegészítette Mária küldetésének teljes valóságát: „…jel lesz, amelynek ellentmondanak. A te lelkedet is tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.” (Lk 2,35) Amikor Mária felismerte, hogy hivatása azzal fog kiteljesedni, hogy Fiát végigkíséri keresztútján, ezt engedelmes lélekkel meg is tette. Ő Isten titokzatos tervét akarta megvalósítani, nem szegült ellen, hanem mindig közel állt Jézushoz és eltűrte mindazt a szenvedést, amit ez jelentett a számára.

2. Jézus utolsó akarata. Jézus szavai, melyeket anyjához és szeretett tanítványához intézett, a végső akarata: a végrendelete. Ő a szeretett személynek azt adja örökbe, ami legkedvesebb számára. Máriának egy barátot ad, akit oly nagyon szeret, akinek szüksége lesz Máriára az előtte álló megpróbáltatások közepette. Jánosnak a legnagyszerűbb emberi támaszt adja, az édesanyját, aki a leghűbb követője. Tudja, hogy Máriának szüksége lesz egy fogadott fiúra, aki majd kíséri és megvigasztalja.

3. Mária boldoggá tesz engem is. Jézusnak a kereszten kinyilvánított végrendelete nem csupán azt jelenti, hogy Máriát János anyjául adta, hanem e végakarata az egész leendő Egyház Édesanyjának tette meg őt. „Krisztus tanítványának életében a máriás jelleg különösen abban nyilvánul meg, hogy gyermeki bizalommal fordul Isten anyjához, annak a végrendeletnek megfelelően, amit Krisztus a Golgotán adott. Amennyiben a hívő, János apostol példájára – aki „házába fogadta” Krisztus anyját –, gyermeki módon bízza magát Máriára, és mindenbe bevezeti, ami saját belső életéhez tartozik, vagyis emberi és keresztény „én”-jébe, akkor az „befogadja őt” ... Így nyilvánul meg az a lélek szerinti anyaság, amely a kereszt alatt és az utolsó vacsora termében jelenlévő Mária feladata lett.” (Szent II. János Pál: Redemptoris Mater 45.)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, nem lehetek elég hálás azért, hogy édesanyádat rám bíztad, és engem őrá. Gondoskodni szeretnék róla úgy, hogy figyelmes, hűséges fia vagyok, aki téged követ. Ez fogja őt megvigasztalni és szívét örömre deríteni. Mária, légy mindig mellettem, és járj közben értem Istennél, hogy kitartóan kövessem Fiadat!

Elhatározás: Ma személyesen szeretnék Máriához fordulni, akár spontán beszélgetésben vele, akár Krisztus életének titkain szemlélődve a rózsafüzérben. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."