Regnum Christi Elmélkedés Az Isten országa betölt és gazdagít mindent,amit megérint - Évközi harmincadik hét – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
26

Az Isten országa betölt és gazdagít mindent, amit megérint

Evangélium:
Lk 13, 18-21
Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle.”

Bevezető ima: Megint eléd jövök, Uram, a kegyelmet keresve ahhoz, hogy a Te akaratod szerint élhessem meg a mai napomat. Légy ismét nagylelkű hozzám, ahogy ez idáig mindig is az voltál! Nélküled semmit sem tehetek, de veled erős vagyok.

Kérés: Uram, segíts megértenem Isten országának erejét: amely emberi szemmel alig láthatónak tűnik, mégis hatalmas változásokat tud létrehozni az emberi életekben.

Elmélkedés:
1. Az Isten országa kicsiben kezdődik. Jézus két példabeszédet intéz hozzánk, hogy segítsen nekünk megérteni az Isten országát. Mit akar velünk tudatni róla? Amikor a mustármagról beszél, kiemeli, hogy ami látszólag kicsit fontos, az akkorára képes nőni, hogy annak komoly következményei lesznek. Habár a mustármag annyira kicsi, hogy szinte láthatatlan, mégis fává terebélyesedik, mely éppen elég nagy a madarak számára, hogy fészket készítsenek benne. Hasznossága túlnövi saját szükségleteit. Védelmet és segítséget nyújt másoknak.

2. A Szentlélek, mint kovász. A kovászról szóló példabeszédben szintén hasonló történik. A kovász rendelkezik egy titokzatos tulajdonsággal. Bár önmagában nem látszik különösnek, ha egy kis adagot összekeverünk belőle a liszttel, megkeleszti a tésztát, és az így válik ízletessé, táplálóvá. hasonló ehhez a Szentlélek működése is. Az Isten országát, amely közöttünk, emberek között épül, a Szentlélek kell, hogy átjárja – mint tésztát  a kovász – ahhoz, hogy életünk örömteli, boldog, magunkat és másokat is tápláló legyen. Kérjük a Szentlelket gyakran, hogy legyen életünk kovásza!

3. Az Egyház átformálja a társadalmat. Mindkét példabeszéd az Isten országára vonatkozik. Amikor a mustármagról beszélt, még csak néhány apostol volt Jézussal. Az Isten országa még olyan kicsi és láthatatlan volt, mint egy mustármag. Mégis mindemellett hatalmas növekedésre szánta az Úr: arra, hogy az egész emberiség javát szolgálja, nemcsak azokét, akik hozzá tartoztak. Amikor a kovászról beszélt, akkor nemcsak a századokon át ívelő Isten országában való növekedésre utalt, hanem arra az átformálásra is, ami végbemegy az egyes emberekben, és az egyének közvetítése által átjár egész társadalmakat. Az apostolok nem látták előre ezt a rendkívül nagy hatást, amit majd elér az Isten országa a világban, mégis hittek Jézusnak, és küzdöttek azért, hogy növekedjen az Ő Országa. Én sem láthatom előre, hogy milyen gyümölcsöket terem majd Istennek elkötelezett, másokat szolgáló életem, de az apostolokhoz hasonlóan hinnem kell Jézus szavában! Ez adjon erőt ahhoz, hogy életem nehezebb időszakaiban, a látható eredmények híjával is kitartsak a küzdelemben.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, annyi mindent láttam már Országodból, hogy valójában fel kéne hagynom minden bizalmatlansággal. Segíts, adj nagyobb hitet, hogy legyen erőm a Te előre még nem látható győzelmedért való fáradhatatlan áldozatvállaláshoz.

Elhatározás: Kérem imában a Szentlélek segítségét, hogy erősítse meg hitemet és feltétlen bizalmamat Jézus szavában.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."