Regnum Christi Elmélkedés - Az imádság folytonos megtérésünk lényeges eszközeSzent Brúnó áldozópap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
06

Az imádság folytonos megtérésünk lényeges eszköze

Evangélium:
Lk 11,1-4
Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy szavaiddal és példáddal is tanítasz bennünket a helyes imádkozásra. Add, hogy amit imádkozom, az életemmé is váljon! 

Kérés: Uram, segíts, hogy a Miatyánk imát ne megszokásból, hanem a szívem mélyéről tudjam imádkozni!

Elmélkedés:
1. A Miatyánk az Isten előtti helyes magatartásra nevel. Lehet-e jobb imádságot kitalálni, mint azt, amit Jézus saját szavaival tanított? A Miatyánk imát Jézus nem azért adta nekünk, hogy szavait egy megtanult versként, felszínesen ismételgessük. Minden egyes sora szívbéli elmélkedésre szólít. Csodálatos tömörséggel foglalja össze az Istennel való gyermeki kapcsolatunk legfontosabb elemeit. Miközben a Miatyánkot imádkozzuk, kérjük szívünk mélyéről a kegyelemet, hogy a Szentlélek alakítsa az akaratunkat és a szívünket, hogy egyre jobban e jézusi ima lelkületére formáljon bennünket.

2. A Miatyánk alakítja a szívemet, és közelíti Istenhez. Bár sok más módon is kereshetjük a kapcsolatot Istennel, a Miatyánk szavai minden élethelyzetben a biztos kapaszkodót jelentik az imádkozó ember számára. Segítenek abban, hogy ne távolodjunk el a lényegtől, a legfontosabb szempontoktól, amiken alapulnia kell Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunknak. A Miatyánk szüntelenül emlékeztet bennünket teremtményi voltunkra, arra a megkerülhetetlen tényre, hogy Isten segítsége nélkül semmire sem juthatunk.

3. A Miatyánk segítség a kísértések ellen. A világban élve szüntelenül tapasztaljuk a hitünk elleni támadásokat. Ha a Miatyánkot elmélkedve imádkozzuk – azaz engedjük, hogy a gondolatok a Szentlélek segítségével megérintsék a szívünket és átformáljanak bennünket – erős védelmet kapunk a világ kísértéseivel szemben. Minél gyakrabban ismételjük el keresztény hitünk alapvető tanításait, annál kisebb esélyt adunk a kísértőnek, hogy el tudjon távolítani bennünket ezektől az alapértékektől. Szent Pio atya a Miatyánk imádságnak rendkívüli kegyelmi erőt tulajdonított, és buzdította a híveket a minél gyakoribb imádkozására.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, olyan sokszor hadarom el imáimat anélkül, hogy gondolnék a szavak jelentésére. Szeretném, hogy javamra váljanak naponta mondott imáim! Még gyakrabban szeretném ezeket mondani, különösen a Miatyánkot, mert ezt az imát te tanítottad nekem.

Elhatározás: A Miatyánkot ma különösen nagy figyelemmel mondom, hiszen tudom, hogy tanít, és Isten felé vezet engem. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."