Regnum Christi Elmélkedés – Az ég és a föld visszatartja lélegzetét – Urunk születésénekhírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
25

Az ég és a föld visszatartja lélegzetét
Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

Evangélium:
Lk 1,26-38
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége! Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Vágyom arra, hogy elmélyedjek Fiad megtestesülésének titkában. Mária találkozása az angyallal és Krisztus megtestesülése mérföldkő az emberiség történelmében. Korábban olyan természetfelettinek, olyan távolinak tűntél, de ez a pillanat megmutatja, hogy Emmanuel, „Velünk az Isten”, eljött közénk, hogy találkozzon velünk. Így eggyé válhatunk Veled az imában. Megújult hittel, reménnyel és szeretettel vágyom rá, hogy ebben a titokban minél jobban elmélyedjek.

Kérés: Uram, töltsd el szívemet örömmel és hálával, míg megtestesülésedet szemlélem!

Elmélkedés:
1. „Íme, az Úr szolgálóleánya.” Mária szavai tökéletesen megmutatják, ki Isten – az Úr; és ki ő – az alázatos szolgálólány. Elismeri Isten uralmát az életében, és szeretetből aláveti magát az Ő tervének. Abban a pillanatban, mikor Mária igent mond Isten tervére, megtörténik Isten Fiának csodálatos megtestesülése. A mai ünnep arra hív, hogy mélyebben elmélkedjünk a megtestesülés üzenetén: Isten milyen végtelen szeretete és alázata nyilvánul meg abban, hogy a Fiú minden isteni előjogáról lemond, hogy az emberiség megmentése érdekében teremtménnyé legyen! Ő annyira szeret engem, hogy megmentésemre leszállt a földre, hogy szeretetből vállalt áldozatával megváltson, és hogy megmutassa: emberként hogyan lehetséges a mi számunkra is Isten életét élni.

2. „Történjék velem szavaid szerint!” Isten akkor tudott cselekedni, amikor Mária beleegyezett az Ő tervébe. Pontosan így van ez a mi életünkben is! Amikor kimondjuk az „igen”-t bármilyen kisebb vagy nagyobb dologra, ami Isten szeretetét közvetíti, megtapasztaljuk, hogy beleegyezésünk által egységbe kerülünk Istennel. Igenünk kinyitja az ajtót a szüntelenül kopogtató Jézus előtt, és beengedjük Őt az életünkbe. Megengedjük Neki, hogy Ő cselekedjen rajtunk keresztül. Használja emberi adottságainkat szeretet-tervének megvalósítására. Megtapasztaljuk, hogy erőt ad, Szentlelke által vezet, és valósággal eltölt minket az Ő isteni szeretetével. Ekkor Szent Pállal együtt mi is mondhatjuk: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

3. „Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária feltétlen bizalma erősítse meg a mi hitünket is! Ne féljünk elfogadni Isten akaratát, amely legfőképpen a szeretet szolgálata ott, ahol éppen vagyunk. A Szentlélek indíttatásaira figyelve törekedjünk testi fáradságunkon és vágyainkon győzedelmeskedni, és törődést, együttérzést és figyelmet ajándékozni mindenkinek a környezetünkben. Isten meg fogja adni hozzá a szükséges erőt!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Ma megtestesülésedet szemlélem Mária testében, amint megmentésemre jöttél. Elképzelem, hogyan beszélgetett veled Mária, mikor felfedezte jelenlétedet saját testében. Szeretném követni példáját. Szeretném megköszönni, csodálni és dicsérni azt, amit szeretetből tettél értem. Nem tudom elképzelni, mekkora áldozattal járt ez számodra. De megtetted, mert rám gondoltál, az én örök megmentésemre.

Elhatározás: A Szentlélekhez fordulok tanácsért, hogy felismerjem, mit tehetek egy számomra kevésbé szimpatikus emberért a környezetemben.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."