Regnum Christi Elmélkedés Az Atya rám méretezett terveHúsvét hetedik hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
04

Az Atya rám méretezett terve

Evangélium:
Jn 21,20-25
Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a keblére hajolt és megkérdezte tőle: „Uram, ki árul el?” – az követi. Amikor meglátta, Péter Jézushoz fordult: „Hát vele mi lesz, Uram?” Jézus így válaszolt: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele? Te kövess engem!” Erre a testvérek között híre terjedt, hogy az a tanítvány nem hal meg. De Jézus nem azt mondta neki: „Nem halsz meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy maradjon, míg el nem jövök, mi gondod vele.” Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.

Bevezető ima: Jézusom! Nagy örömmel tölt el ez az idő, melyet Veled tölthetek. Segíts, hogy alázatosan rád figyeljek. Szükségem van a Veled való találkozásra, hogy ne veszítsem szem elől a célt, hogy mindig Tefeléd haladjak: az életem lényege és célja felé. Szentlélek Úristen! Kérlek, mutasd nekem mindennap az utat, amelyet Isten tervezett számomra!

Kérés: Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet!

Elmélkedés:
1. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Az evangéliumban János  úgy nevezte magát, mint azt a tanítványt, akit Jézus szertetett. Az tűnik ki ebből, hogy János életének és Jézussal való találkozásának leglényegesebb pontja: hogy Jézus szereti őt. Ez János identitásává vált. Milyen gyakran elmélkedem Jézus irántam való szeretetéről? Érdemes gyakran elgondolkodnom ezen, hogy növekedjen az Istenbe vetett bizalmam! János apostol is az Atya szeretetébe vetett hitet akarja erősíteni bennünk evangéliuma ma olvasott, befejező soraiban: „Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni – azt hiszem –, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.” Hangsúlyozni akarja, hogy Isten bőséggel méri szeretetét és segítségét mindazoknak, akik hisznek benne. Milyen gyakran elfeledkezünk arról, Isten mekkora vággyal szeretné osztogatni számunkra kegyelmeit!

2. Uram, és ő? Jézus Péter kérdésére kérdéssel válaszol. Mit törődsz te azzal, hogy mi lesz Jánossal? Krisztus tanítványaival való kapcsolata mély és személyes. Mindeniknek saját feladata és küldetése van, amit be kell teljesítenie. Sokszor elvonja a figyelmünket az, hogy magunkat másokhoz hasonlítgatjuk, vagy azon töprengünk, hogy ők vajon követik-e Krisztust vagy sem. A magunk másokkal való összehasonlítása (adottságaikkal, küldetésükkel) sokszor a saját büszkeségünk jele. Nekünk megvan a saját küldetésünk, és senki nem tud helyettesíteni minket. A hasonlítgatás helyett tehát a saját küldetésünkre kellene koncentrálnunk: a küzdelemre, ami előttünk áll; a feladatra, amit el kell végeznünk.

3. „Te kövess engem!” Isten előtt mindegyikünk személye különleges és egyedi, ugyanígy a hivatásunk és az életutunk is. Mindenkinek a maga egyéni feladatát kell teljesítenie, amelyet Isten gondviselése kijelölt számára. Krisztus iránti szeretetünk mértékétől függ, hogy mennyire ismerjük fel és fogadjuk el Istentől való küldetésünket, és milyen hatásfokkal tudjuk teljesíteni. Ne essünk tehát a világ csapdájába, amely az egymással való versengésre csábítja az embereket. Isten ezzel szemben mindenkit arra teremtett, hogy a saját adottságait használja ki a lehető legjobban. A Szentlélek megmutatja nekünk az utat, amit Isten tervezett számunkra. S az Atya nem kér tőlünk mást, mint hogy éppen ezt az utat kövessük!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm életed tanúságtételét, amelyet a Szentírásból megismerhetek. Segíts, hogy nagyobb szenvedéllyel olvassam és elmélkedjek szavaidon! Tudom, hogy a Szentíráson keresztül szólni akarsz hozzám. Segíts, hogy teljes odaadással kövesselek Téged!

Elhatározás: Hosszasabban imádkozom az Oltáriszentség előtt, hogy a Szentlélek jobban megvilágítsa számomra Isten rám vonatkozó tervének azt a részletét, melyet most fel akar tárni előttem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."