Regnum Christi Elmélkedés Az Atya bőséges szüretet ígérÉvközi tizennegyedik hét – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
05

Az Atya bőséges szüretet ígér
Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap

Evangélium:
Mt 9,32-38
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm, hogy Te mindig velem vagy, és csak arra vársz, hogy Rád figyeljek. Add, hogy ez az elmélkedés közelebb vigyen Hozzád a mai napon. Segíts kegyelmeddel, hogy figyelmes tudjak lenni Szentlelked vezetésére és tanítására.

Kérés: Uram, járj át jelenléteddel, és tegyél még alkalmasabbá arra, hogy szeretetedet közvetítsem!

Elmélkedés:
1. „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” Máté evangélista mai leírásából kicsit érzékelhetjük azt a csodálatot és lelkesedést, amellyel a nép fogadta Jézust a városokban és a falvakban, bárhová is ment. Ha magunk is megtapasztalhattuk volna mindezt, sokkal jobban vágyódnánk szüntelenül Jézus társaságában lenni... Képzeljük most magunk elé a jelenetet, és higgyük, hogy Jézus ma is ugyanígy itt van közöttünk! Minél gyakrabban vesszük a fáradságot, hogy meglátogassuk Őt az Oltáriszentségben, annál élőbb lesz Jézus jelenléte a mi életünkben is!

2. Krisztus munkásai. Jézus missziós útjai során pontosan megtanította tanítványainak, hogy mit kell tenniük, amikor hirdetik az Örömhírt,  a Mennyek Országának eljövetelét: tanítani, igét hirdetni és gyógyítani. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” – mintha ma, éppen nekünk mondaná ezt Jézus! Az aratás képe azt jelzi, hogy az Atya bőséges termést ígér nekünk, ha elég bátrak vagyunk, hogy szívvel-lélekkel beálljunk apostolai sorába.

3. „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!” Bár az Atya önmagában is bármit meg tudna tenni, de az Ő terve az, hogy minden embert be akar vonni a megváltás művébe. E küldetés során tudjuk végigjárni az önzetlen szeretet iskoláját, hogy magunk is éretté váljunk majd belépni a Mennyországba. Az Atya számít ránk! A termést Ő adja a kezünk alá, nem a mi érdemünk. De ha nem állunk be az aratómunkások sorába, az a sok kegyelem, amit Isten szét szeretne osztani az emberek között, felhasználatlanul marad! Ha Krisztus Országa nem terjed, ez nem azért van, mert Isten nem tette meg azt, ami rá tartozik, hanem azért, mert az emberek késlekednek teljes hozzájárulásuk megadásával.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Add meg a kegyelmet, hogy mélyebben megismerjelek, még jobban szeresselek, és szívemből vágyjak aratómunkásod lenni. 

Elhatározás: Ma odafigyelek arra, hogy ne csupán a magam erejéből legyek figyelmes másokkal, hanem kérjem ehhez Isten segítő kegyelmét is. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. július hónapra:

Az idősekért
Imádkozzunk az idősekért, akikben népük gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."