Regnum Christi Elmélkedés Az alázatosak felmagasztaltatnakNagyböjt harmadik hete – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
18

Az alázatosak felmagasztaltatnak
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

Evangélium:
Lk 18,9-14
Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!« Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, úgy szeretnék eléd jönni, amilyen valójában vagyok. Te jobban ismersz engem, mint ahogyan én ismerem magamat. Neked adom mindenemet, ami vagyok, jó és rossz tulajdonságaimmal együtt. A Te kegyelmed nélkül nem tudok olyanná válni, amilyennek látni szeretnél. Uram, Tőled függök egészen. Teljes szívemből hiszem, hogy Te mindig velem vagy, és megáldasz engem.

Kérés: „Istenem, irgalmazz nekem, bűnösnek!”

Elmélkedés:
1.„Két ember fölment a templomba imádkozni.” Jézus a mai példabeszédben megtanítja nekünk, hogyan helyes és hogyan helytelen imádkozni. Felhívja a figyelmünket arra, hogy a farizeus nem igazult meg, hiába imádkozott. Tehát van rossz ima is! Ennek alapja pedig a gőg. Ha önmagunkat tesszük a középpontba amikor imádkozunk, máris tévúton járunk. Az ima nem arról szól, hogy a saját gondolatainkkal, elképzeléseinkkel és vágyainkkal bombázzuk Istent. Ez esetben mi akarjuk irányítani Őt, ahelyett, hogy alázatos teremtményként engednénk, hogy Teremtőnk vezessen bennünket, és megajándékozzon kegyelmeivel, elhalmozzon szeretetével – melyre oly nagyon vágyik. A helyes ima az, amikor szembe merünk nézni gyengeségeinkkel és hiányosságainkkal, és ezek tudatában kérjük Isten irgalmát és segítő kegyelmeit, mint a példázatban szereplő vámos. „Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza.”

2. „Mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák.” Krisztus tudja, hogy a büszkeség mindig megpróbál beszivárogni a szívünkbe. Tudja, hogy ez késztet minket arra, hogy önmagunkban bízzuk, és felülbíráljuk az Ő tervét. A farizeus csak magában bízik, önelégült és megvet másokat. Összességében nagyon büszke. Szinte lehetetlen Jézus számára, hogy megtörje ezt a szívet, és megnyissa az evangélium üzenetére. Péter is beleesett ugyanebbe a hibába az utolsó vacsorán, amikor azt mondta Jézusnak: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha.”(Jn 13,8), majd később: „Uram, kész vagyok veled a börtönbe és a halálba is menni” (Lk 22,33). De Péter alázattal szembenézett mindazzal, amit elkövetett, megbánta gyengeségét, megtanulta a leckét, és ezért Ő lehetett az Egyház alappillére. Ha végignézünk az életünkön, akkor láthatjuk, hogy a mi Urunknak bizony néha alázatra kell minket tanítani. Ezek a leckék sokszor nagyon fájdalmasak, de elengedhetetlenek ahhoz, hogy lelkileg növekedjünk.

3. „Aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” „Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) – tanít bennünket Pál apostol. Imáink értéke azon múlik, hogy alázatosak vagyunk-e. A gőgös emberrel Isten nem tud mit kezdeni. Elismerjük-e Isten előtt hibáinkat és gyöngeségünket? Ha ezt megtesszük, akkor nyitjuk meg a szívünket Isten előtt. Ő ekkor szerető Atyaként egészen közel hajol hozzánk, és az imában nekünk ajándékozott kegyelmeivel imáról imára egyre jobban felemel Önmagához!

Beszélgetés Krisztussal: „Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te Egyszülött Fiadnak. Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Szentlélek, jöjj, és taníts meg Isten dicsőségére, az ő akaratát megcselekedve, mindenkor hitben és alázatban élni. Köszönöm, Uram irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak! Ámen”

Elhatározás: Alapos lelkiismeret-vizsgálatot végzek, hogy mélyen meg tudjam tapasztalni Isten végtelen irgalmát. Ezt követően, ha szükséges, elmegyek gyónni. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. március hónapra:

A bántalmazás áldozataiért
Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."