Regnum Christi Elmélkedés Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektekHúsvét negyedik hete – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
14

Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek

Evangélium:
Jn 14,7-14
Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok.” Erre Fülöp kérte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.” „Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.”

Bevezető ima: Jézusom, segíts, hogy mindent félre tudjak tenni, ami zavar, és most az imában csak Rád figyeljek. Semmi más tennivalóm nem lehet fontosabb annál, mint hogy keressem az élő kapcsolatot Veled, Istenemmel. Segíts kegyelmeddel, hogy szívem mélyéről átérezzem ennek a fontosságát. Légy velem, és segíts egészen odaadóan beszélgetni Veled! 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy teljes szívemből törekedjek a Veled való egységre! 

Elmélkedés:
1. Az Atya Jézusban van. A nagy igazság, amit Jézus megoszt Fülöppel: a Szentháromság második személyének, Jézusnak és az Atyának az elválaszthatatlansága. Nem csak úgy tiszteljük Krisztust, mint a legjobb és legtökéletesebb embert, hanem imádjuk Őt, mert Ő az Isten. A keresztség által Jézus minket is az Ő Istenfiúsága örököseivé akar tenni. Hogy valóban azzá válhassunk, ehhez két fontos dolgot kell tennünk. Az első: mindennap, mély vággyal, kitartóan kérnem kell Istent, hogy kegyelme által formáljon új emberré, hogy egyre jobban az Ő képmásává váljak. A második: viselkedjek és cselekedjek is a tőlem telhető módon Isten örököseként, hiszen az Ő temploma vagyok.

2. „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem.” Aki eszerint él, az Jézus munkásságát folytatja. Amikor Krisztus bennünk él, képes a mi cselekedeteinken keresztül hatni: megmutatni az Ő szeretetét. Micsoda lehetőség, hogy együttműködhetünk az Élő Istennel! Amikor szeretünk, gyengéden és fegyelmezetten, akkor tudnunk kell, hogy ezeket a jó cselekedeteket Jézus viszi véghez általunk. Ezért fontos, hogy napjainkat szője át az imádság! Nyíljunk meg az ima által arra, hogy Jézus belépjen a gondolatainkba, a döntéseinkbe és a cselekedeteinkbe. Mennyivel értékesebb, örömtelibb és csodálatosabb lesz így az életünk! 

3. „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.” Jézus nem csak a cselekedeteinkben él tovább, hanem újra és újra megmutatja isteni hatalmát imáinkon keresztül is. Mivel az Atya a keresztségben gyermekeivé fogadott minket, ezért Ő örömét leli abban, hogy teljesítheti kéréseinket. Imáink teljesítése által megdicsőül, hiszen kinyilváníthatja szeretetét. De csak azokat a kéréseinket fogja meghallgatni, amik összhangban vannak isteni bölcsességével. Hiszen egy jó atya nem teljesíti gyermeke olyan kérését, ami nem a javát szolgálja. Isten sokkal jobban tudja, hogy mi szolgál az üdvösségünkre, mint mi magunk. Tudatlanságunkban gyakran kérünk olyat, ami csak a földi vágyainkat, s nem mennyei boldogságunkat szolgálja. Ha Jézus nevében kérünk, akkor Jézust, mint közbenjárónkat és szószólónkat kérjük, hogy Ő továbbítsa imáinkat az Atya felé. Oly módon, ahogyan isteni bölcsességében ezt jónak, helyesnek látja. Így válik igazzá Jézus ígérete: „bármit kértek a nevemben, megteszem nektek” – vagyis mindazt, ami Jézus tanításával és az Atya tervével egységben van.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom! Milyen csodálatos tudnom, hogy a Szentháromság bennem lakik. Isten gyermeke és az Ő követe vagyok! Segíts, hogy az Atya akarata szerint cselekedjek, és imáimban mindig azt kérjem, ami Isten akarata szerint való.

Elhatározás: Isten bennem lakik, ezért törekszem úgy viselkedni és cselekedni, hogy Ő szerethessen rajtam keresztül.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. április hónapra:

Az egészségügyi dolgozókért
Imádkozzunk, hogy – különösen a legszegényebb országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."