Regnum Christi Elmélkedés A veszély, hogy kihasználnakHúsvét ötödik hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04
Evangélium: 
Jn 14,27-31a
Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Most már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme; felettem ugyan nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, és úgy teszek, ahogy az Atya meghagyta nekem: keljetek föl, menjünk innen.

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám. Sok világi dolog vonz, de Uram, Te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de valóban szeretlek. 

Kérés: Uram, segíts, hogy sose felejtsem el, ki vagyok, honnan jövök, és hová tartok!

Elmélkedés:
1. Tenni. A mai kultúrában sokan azt hiszik, hogy tetteik teszik őket valakivé. Azt hiszik, hogy tetteikből ered létezésük, mivel tetteik által határozzák meg magukat. Ezért válnak könnyen kizsákmányolhatóvá. A tizenkilencedik századi Amerikában egy rabszolga gyakran azt sem tudta mikor született, hogy ne tudhassa, ki is ő igazából. Azért született, hogy dolgozzon. Ugyanez a kísértés ma is létezik. Rengeteg ember dolgozik hosszú órákat: egyesek azért, hogy elmeneküljenek az otthoni problémák és a felelősség elől, mások az elvégzett munka öröméért, megint mások csak azért, hogy több pénzt keressenek, és így még kényelmesebb életet élhessenek. Azonban mindezek ugyanannak a rabszolgaságnak a megjelenési formái.

2. Lenni. Krisztus saját példáján keresztül egy másfajta életet mutatott nekünk, ami ezzel ellentétes irányba halad. Elsőként léteznem kell. Ezután erednek majd tetteim a létezésemből. Krisztus újra és újra elmondja: „én Atyámnak fia vagyok”. Most már ennek megfelelően is cselekszem. Mikor Mózes az égő csipkebokortól kérdezte, hogy kicsoda Ő, Isten azt válaszolta: 'vagyok, aki vagyok'. Ki vagyok én? Ami engem meghatároz, az az Istennel való kapcsolatom. Gondoljunk csak bele: nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy Isten gyermekei lehetünk! Isten annyira szeretett, hogy gyermekévé fogadott! Ez minden fáradságot megér. Ez az, aki igazán vagyok, ennek megfelelően kell cselekednem, ahogyan Krisztus tanított engem.

3. Béke. Krisztus hatalmas békessége abból származik bennem, hogy elmélkedek azon, ki is vagyok. Ha Isten Igéjét szemlélem, felfedezem, hogy Isten teremtménye vagyok. Hirtelen, megtalálom az erőt, hogy a valóságban lássam magamat. Mások nem használhatnak ki többé, és én sem használok ki másokat, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Méltóságom ebből az alapigazságból ered; Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Istentől származom, és Ő hív, hogy visszatérjek hozzá és vele legyek az örök boldogságban.

Beszélgetés Krisztussal: Megvan az a rossz szokásom, hogy csak saját tetteimre figyelek. Ezért nyomasztanak folyton a gondok. Uram, hozzád hasonló akarok lenni, elsőként azt látni ki is vagyok és hagyni, hogy tetteim létezésemből következzenek. Ez hozza meg nekem a békét. Mégis, szükségem van kegyelmedre Uram, segíts igaz gyermekedként élnem! 

Elhatározás: Ma két jó cselekedetet teszek valakiért, akinek szüksége van arra, hogy ezzel segítsek neki megtapasztalni Isten iránta való szeretetét.

A pápa imaszándéka  2021. május hónapra: 
A pénzügyi világ felelőseiért: 
Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."