Regnum Christi Elmélkedés A törvény beteljesítése: a szeretetÉvközi tizedik hét – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
08

A törvény beteljesítése: a szeretet
Prágai Szent Ágnes szűz, Boldog Sándor István vértanú

Evangélium:
Mt 5,17-19
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában.”

Bevezető ima: Szeretet Istene, minden áldás forrása! Te vezetsz életemben. Köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus, Isten Fia! Meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess bűneimért, és, hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az Atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége! Te gyógyítasz és Te teszel engem erőssé. Hála legyen szerető jelenlétedért bennem.

Kérés: Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban!

Elmélkedés:
1. „Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” A törvények és próféták által Isten felkészítette az embereket a megváltásra. Krisztusban van a megváltás: Jézus, az Ige testté lett, teljessé teszi a törvényt és a prófétákat, azokat helyesen értelmezi. A törvény a kőtáblákról belevésődik az emberek szívébe. Jézus azért jött, hogy betöltse az emberi szív mély vágyódását a boldogságra, amit végül az Istennel közös örök életben találhatunk meg. „De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük.” (Gal 4,4-5)

2. „Aki viszont megtartja és tanítja őket.” „Az erkölcsi törvény Istentől származik, s forrását mindig benne találja meg.” (Szent II. János Pál pápa: Veritatis Splendor). Az igazi szabadság nem abban áll, hogy elutasítjuk Isten törvényeit, és azt tesszük, amihez kedvünk van – hanem abban, hogy elfogadjuk azokat, és ezáltal szabadok vagyunk a gonosz uralmával szemben. Akinek a lelke tiszta, azon a gonosz nem talál fogást, hogy romlásba vigye! Isten az erkölcsi törvényekkel csakis a javunkat szolgálja: a mi javunk nem a szabadosságban van, hanem a fegyelmezett, értékeket teremtő munkás életben. A bölcs embert az értékes élet teszi boldoggá.

3. „Minden beteljesedik.” Amikor Jézus a törvényről beszél, akkor természetesen nem a farizeusok emberalkotta szabályaira gondol. Ő azért jött, hogy visszaállítsa a Mózesnek adott isteni törvény eredeti tisztaságát. Meg akarja tanítani Isten eredeti szándékait, a törvény eredeti célját. Ez pedig sokkal több annál, amit az Ószövetség lapjain találhatunk. „Ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.”(Mt 5,20) Az evangélium tanítása jóval több, mint az ószövetségi törvény igazságossága: „Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.” (Lk 6,28) Jézus szeretete túllépi az emberi kereteket, és csak isteni segítséggel valósítható meg.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a bűn állandóan kopogtat az ajtómon, de Te megígérted, hogy mindig számíthatok kegyelmedre. Add, hogy isteni kegyelmeid segítségével egységben éljek örök törvényeddel! Mária, legtisztább Anya, őrizd meg szívemet egészen Jézusnak!

Elhatározás: Ma imádkozom azért, hogy ne csak igazságos, hanem irgalmas is tudjak lenni másokhoz.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."