Regnum Christi Elmélkedés A tisztaság kegyelemÉvközi tizedik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
10

A tisztaság kegyelem
Évközi tizedik hét - péntek

Evangélium:
Mt 5,27-32
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön. Ezt is előírták: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznasága miatt –, okot ad neki a házasságtörésre. S aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör.

Bevezető ima: Jézusom! Hálás vagyok neked isteni tanításodért, amely felkészít engem arra, hogy egyszer majd a Mennyország polgárává váljak. Magasra helyezed a mércét, de a teljesítéséhez is Te adod meg az erőt. Erősíts engem kegyelmeddel a mai imában is, hogy mindig ragaszkodjak igazságodhoz és a szeretet magas követelményeihez.

Kérés: „Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” (Zsolt 51,12)

Elmélkedés:
1. Figyelj a szemeidre! Az Ószövetségben a szív tisztaságát csak a házasságtörésre és a más felesége utáni vágyakozásra vonatkoztatták. Jézus azonban mélyebbre megy, amikor a tiszta szívről beszél. Azt tanítja, hogy az is súlyos bűn, amikor vággyal tekint valaki egy asszonyra. Jézus nem azt mondja, hogy bűn elismerni, ha egy nő gyönyörű szép vagy ha egy férfi jól néz ki. Az a bűn, ha úgy tekintünk a másikra, mint egy tárgyra és engedünk a tisztátalan gondolatoknak. A kísértés nem jelenti egyből a bűnt, csak az a bűn, amikor szívünkben teret adunk a kísértésnek. Avval lépjük át a bűn határát, ha gondolatainkban eljátszunk ezzel. Uram! Olyan könnyen elesünk ezen a területen, de a Te segítségeddel le tudjuk győzni a kísértőt, ha kitartóak vagyunk a gyónásban, a szentáldozásban és az imádságban.

2. Ha a lelked kerül veszélybe, szabadulj meg a veszélyforrástól! Krisztus meghívása a szent tisztaságra – és minden más erényre – az első és legfontosabb parancsból következik: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (Mk 12,30) A tisztaság a szeretet egyik következménye, amely arra indít bennünket, hogy teljesen Krisztusnak adjuk magunkat testestül-lelkestül; odaadjuk képességeinket és akaratunkat. Jézus „a jobb szem” és a „jobb kéz” képét használja, hogy megvilágítsa, mi a legértékesebb. Világossá teszi, hogy amint valami az Istennel való kapcsolatunkban botláskővé válik – akármennyire is fontos az életünkben, mint a jobb kezünk vagy a jobb szemünk – mégis inkább meg kell szabadulnunk tőle, minthogy lelkünk romlását okozza. Például egy hatalmi pozíció, amiben győz az elhatalmasodott büszkeségem; egy nagy ház, vagy egy drága autó, amiért olyan sok túlórát kell vállalnom, hogy már nem marad időm a családomra; a megjelenésem, ami hiúsághoz vezet; egy barát, vagy barátnő, aki házasságtörésre csábít... Sokkal jobb, ha állásunkat, rosszra csábító kapcsolatunkat vagy vagyontárgyunkat veszítjük el, mint ha lelkünk üdvösségét sodorjuk veszélybe. Hiszen ez a legnagyobb kincsünk, aminek érdekében késznek kell lennünk bármi egyebet feláldozni!

3. És ketten lesznek egy. Jézus bevezette a házasság felbonthatatlanságának elvét, amelyet az Egyház azóta is védelmez. A Firenzei Zsinat (1439) azt tanította, hogy a házasság felbonthatatlan, mert „Krisztus és az Egyház oszthatatlan egységét jeleníti meg”. Annak ellenére, hogy az asztaltól-ágytól lehetséges az elválás (hűtlenség esetén), még sem lehet új házasságot kötni, mert az érvényes házasság örökre köttetik.” A Trienti Zsinat (1545-1563) tovább magyarázza, hogy a házasság felbontásához nem elég indok az elviselhetetlen hangulat otthon, vagy a partner elhagyása. XI. Piusz pápa a Casti Connubii című enciklikájában (1930. dec. 31.) a változtathatatlan és megsebezhetetlen igazságra emlékeztet minket: „a házasság alapítása és megújítása nem emberi, hanem isteni mű… ezek a törvények semmiféle emberi önkénynek, még a házasfelek ezzel ellenkező megegyezésének sem rendelhetők alá. Ez a Szentírás tanítása, ez az Egyház állandó és általános hagyománya”. A házasság örök és fölbonthatatlan kötelék; amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Tisztaságban akarok élni, tudom, hogy ehhez erős akarat és mindennapi ima szükséges. Különösen egy olyan világban, amely arra csábít, hogy kívánságainkat azonnal ki akarjuk elégíteni. Adj nekem erőt, hogy szemeim felett tudjak őrködni és ura legyek a fantáziámnak! Segíts, hogy testemmel – amely a Szentlélek temploma – mindig annak kijáró tisztelettel bánjak! Segíts, hogy a kísértés és megpróbáltatás idején rád tekintsek, és legyen erőm ahhoz, hogy hűséges maradjak tisztasági ígéretemhez.

Elhatározás: Személyes életemben szeretnék szószólója és példaadója lenni a tisztaság erényének azzal, hogy gyakorlom az Egyház által felkínált segítséget: szentgyónás és szentáldozás; a Szűzanya tisztelete; imádság; a restség és önközpontúság helyett a rászorulók segítése.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."