Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világosságaÉvközi huszonötödik hét – hétfő

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
20
Regnum Christi Elmélkedés A tiszta szív világossága Évközi huszonötödik hét – hétfő

Evangélium:
Lk 8,16-18
Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne. Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.

Bevezető ima: Jézus, a tökéletes Tisztaság! Buzdíts példáddal az állhatatos imára! Add, hogy soha ne fáradjak bele a próbálkozásba, hogy mindennap egy lépéssel közelebb jussak hozzád az imán keresztül. 

Elmélkedés:
1. Figyelmesen hallgatni Jézust Jézus ebben az evangéliumi szakaszban világosan kifejti, hogy egészen forradalmi, küzdelmes követésre hív bennünket. Ő nem olyan tanítványokat keres, akik büszkén kereszténynek nevezik magukat, de azért kényelmesen beleolvadnak a világ szürkeségében. Ő hív, hogy merjünk egészen mások lenni, mint a körülöttünk élők. Vállajuk a kiállást egy népszerűtlen értékrend képviseletében: amely nem önmagunk testi kényeztetését hirdeti, hanem éppen ellenkezőleg! Azt tanítja, hogy csakis akkor lehetünk boldogok, amikor Isten szeretetének a fényét öltjük magunkra. Ez a fényesség könnyen felismerhető: gondoljunk csak Szent Kalkuttai Teréz anya kisugárzására. De nem csak ő maga, hanem az ő tanítását követő nővérek is továbbadják a világnak Krisztus jóillatú fényességét. Nem elérhetetlen ez a titok ezért számunkra sem!

2. „Aki belép a házba, világosságot találjon” Nagyon egyszerű a nővérek „receptje”: naponta egy óra ima az Oltáriszentség előtt. Mondhatjuk, hogy ez a szerzetesek feladata, nem az enyém... Isten nem vár el tőlem többet, mint amire a jelenlegi életállapotomban képes, alkalmas vagyok. Ha ennyi ima tényleg nem fér bele az időbeosztásomba, Isten megelégszik kevesebbel is. De ha kegyelmeket szeretnék elnyerni Istentől, ez a részemről is mindennap komolyabb áldozatot igényel. Olyan idő felajánlását, amit csak Istennel töltök. Ez az Istenre figyelő ima önti belém Isten szeretetének fényességét.

3. Akinek van, az még többet kap Első hallásra Isten nagyon igazságtalannak tűnik ebben a szakaszban. Jézus itt az állhatatosságot szeretné megértetni velünk. Akinek van hite, akármilyen kevéske is, és ezt belefekteti az imába, az a befektetett időt kamatostul kapja vissza Istentől. Ha naponta csak 10 percet töltök kezdetben az imával, Isten kegyelméből meg fogom tapasztalni ennek az imaidőnek a gyümölcseit, kegyelmi ajándékait az életemben. Ha tiszta a szívem, akkor levonom a következtetést, hogy érdemes még több időt ráfordítanom az imára, mert szükségem van még több kegyelemre Istentől. Az imáim gyümölcseit tapasztalva pedig még tovább növekedik a hitem. Akinek tehát van hite, még több hitet – és vele együtt kegyelmet kap. Akinek viszont nincsen hite – és ebből fakadó imaélete, attól a gonosz hamarosan elragadja azokat a lelki kincseket is, amiket eddig birtokolt. „Minden az imával kezdődik.” - tanítja nekünk Teréz anya - „Ha nem kérünk szeretetet Istentől, nem lesz bennünk szeretet, és mi sem tudunk adni belőle másoknak. A hit és az ima a kapcsolat Istennel, és ahol megvan ez a kapcsolat, ott lehetséges a szolgálat.”

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, te példát adtál nekünk életedben a mély hittel és teljes odaadással végzett mindennapi imára! Kérem tőled mindennap a kegyelmet, hogy Szent Véred által oltalmazzál meg attól, hogy bármikor is elhanyagoljam a szívből fakadó imádságot.

Elhatározás: A héten minden egyes nap időt fogok szánni arra, hogy kettesben legyek Jézussal az imában.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."