Regnum Christi Elmélkedés A Szív, amely az alázat mintaképeA Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

A Szív, amely az alázat mintaképe

Evangélium:
Lk 2,41-51
Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm Neked Édesanyádat, akinek Szeplőtelen Szívét példaképül állítottad elénk. Bár én, bűnös ember, az Ő tökéletes  tisztaságát soha nem fogom elérni, de tudom, hogy Te nem is ezt várod tőlem. Hanem a jószándékot, hogy bűnösségem korlátai ellenére is szeresselek Téged, ahogyan tudlak. Áldj meg Jézus, add szívembe a jóra törekvés szüntelen vágyát!

Kérés: Uram! Segíts hűségesen kitartanom a mindennapi imában, add, hogy ne lankadjak vágyni a Veled való találkozásra!

Elmélkedés:
1. „Szavait anyja mind megőrizte szívében.” A mai megindító evangéliumi részlet bepillantást enged a Szent Család mindennapjaiba. Próbáljuk meg elképzelni a Szent Családon belüli tökéletes összhangot, amely a Szentháromság három személye közötti szeretetegység földi tükröződése. Ennek a szeretet-harmóniának a feltétele: a Szent Család tagjainak Istennek való tökéletes odaadottsága. Így ír erről Giustiniani Szent Lőrinc: „A Szűzanya áldott lelke – a benne lakozó Szentlélek valamint a tanítás által – mindig és mindenben Isten Igéjének irányító parancsához tudta magát szabni. Tehát nem a saját érzelmei és meggondolásai vezették, hanem az a belső bölcsesség, amelyet élő hite irányított, és külsőleg is ennek engedelmeskedett testének minden rezdülése.” Minket is hív az Úr, hogy imáink és engedelmes cselekedeteink által magunk is növekedjünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének erényeiben!  

2. Vágyjunk a Szűzanya engedelmes hitére! „Őt utánozd mindenben, hívő lélek! Hogy lelkedben megtisztulj, és hogy a bűn fertőjéből is képes légy kiemelkedni, neked is szíved benső templomába kell belépned. Szívünknek e benső munkájában Isten sokkal inkább értékeli a készséges jószándékot, mint a véghezvitt nagy tetteket.” (Giustiniani Szent Lőrinc) Szűz Máriát minden döntésében és tettében az Isten iránti szeretet vezette. Nem vágyott egy pillanatra sem elszakadni Istentől, mert Istenhez vonzotta őt a Vele való közösség édessége, amelyet csak a Neki engedelmes szív ízlelhet meg. Kérjük mennyei Édesanyánk közbenjárását a tiszta szív kegyelméért, hogy magunk is az isteni szeretet édességét válasszuk a világ által nyújtott élmények helyett.

3. Mária szíve a mi példaképünk. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve a teljes ártatlanság és a Jézus iránti szeretet példaképe. Mária Szeplőtelen Szívének ünnepét Eudes Szent János kérte először kongregációja számára 1646-ban. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. XII. Pius pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, majd 1944-ben az egész Egyházban általánossá tette az ünnepet. Mária szívének tisztelete arra hív bennünket, hogy példája nyomán mi is egyre mélyebben nyissuk meg szívünket Isten előtt!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, ma Édesanyád oltalmába és közbenjárásába szeretném helyezni az életemet az alábbi imával: „Szeplőtelen szívű Szűzanyám! Veled egyesülve felajánlom életemet, minden imádságomat, jócselekedetemet, önmegtagadásomat, iparkodásomat, jószándékomat a Mennyei Atyának, engesztelésül a világ bűneiért, és esedezem irgalomért, bocsánatért. Még többet akarok tenni, mint eddig tettem. Égni, feloszlani kívánok embertársaimért, a világ javulásáért, s azért, hogy némileg pótoljam embertársaim mulasztásait. Ami pedig nekem hiányzik, egészítse ki Krisztus érdeme és a tiéd. Ámen.”

Elhatározás: Ma elmélkedem Mária szívének tisztaságán, Istennek való tökéletes engedelmességén.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."