Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápaés Szent Ciprián püspök, vértanúk

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16
Regnum Christi Elmélkedés A szeretet gyógyító ereje Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Evangélium:
Lk 7,36-50
Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzáfordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!”
„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!”

Bevezető ima: Szentháromság egy Isten, nem láthatlak, de velem vagy. Nem érinthetlek, de a Te kezedben vagyok. Lényedet felfogni nem tudom, de teljes szívemből szeretni akarlak.

Kérés: Úr Jézus, taníts példád és szavaid által! Segíts, hogy nyitott legyek a szeretetedben való növekedésre nap mint nap!

Elmélkedés:
1. Látszólagos nyitottság, öntelt lélek. Simon, a farizeus, látszólag nyitott az Úr felé. Meghívja vacsorára. Megfigyeli Őt. Sőt szívélyes beszélgetésbe elegyedik vele. Mégis látjuk, hogy Simon belül elítéli az Urat, visszautasítja. A farizeusi hozzáállás éppen abban rejlik, hogy megpróbáljuk Istent beleerőltetni abba az előzetes elképzelésünkbe, hogy szerintem Istennek milyennek kellene lennie, és mit kellene tennie. Simon nem látja saját bűnét: ami az önteltség. 

2. Megváltás. A farizeus azt gondolja, hogy bűntelen, és nem ismeri be, hogy szüksége van a Megváltóra. Emiatt a büszke hozzáállása miatt nem képes felismerni, hogy ki is ő valójában az Isten előtt: egyszerű teremtmény, akinek Isten kegyelmére és segítségére van szüksége. Simon azt akarta, hogy Isten feleljen meg az előfeltételeinek, és ezért utasítja el Jézust. Ez a büszkeség alapvetése. Eltorzítja és meghamisítja a valóságot, úgy hogy Jézus nem hatolhat át rajta. Ezzel szemben az asszony tudja magáról, hogy bűnös, és felismeri szükségességét a megváltásra. Felismeri Jézusban, hogy ő az „Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) Fájdalmasan megtapasztalja a helyét, és ezért buzgón vágyakozik a megváltás után. Krisztus megbocsátásról szóló szavai és szeretete mélyen megérintik a szívét, és bűnbánatra hívják. Ez az alázatosság alapvetése. Az igazság ismerete és alázatos elfogadása teszi lehetővé a megváltást.

3. Krisztus jósága. Urunk viselkedése mind az asszonnyal, mind Simonnal a szeretet kiegyensúlyozottságát mutatja. Óvatosan kerüli a szélsőséges ítélkezést vagy a közömbösséget mások bűne iránt. Krisztus meghal mindkettőjükért: ez az oka annak, hogy reményt és vigasztalást ajánlhat a bűnbánónak, és bánatra hívja az önteltet. Ebben látjuk Krisztus jóságát. Azért jött, hogy megmentsen mindnyájunkat. De ehhez fel kell ismernünk az Ő értünk élő önzetlen szeretetét, és vágynunk kell arra, hogy kövessük Őt ebben.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, segíts, hogy megértsem: ki vagyok én, és ki vagy Te! Indítsd fel bennem az alázatot bűnösségem miatt, és a hálát megbocsátó jóságodért!

Elhatározás: A mai napon nem keresek kibúvót bűneim és tévedéseim alól; megnyitom a szívemet Jézus kegyelme előtt.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."