Regnum Christi Elmélkedés A Szentlélek békéjePünkösdvasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
05

A Szentlélek békéje
Pünkösdvasárnap

Evangélium:
Jn 20,19-23
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm, hogy velem vagy a mai imádságban. Tölts el engem a Szentlélek tüzével, hogy fény lehessek a világnak; a szeretet és az igazság tanúja és a hit hiteles közvetítője!

Kérés: Uram, tégy engem isteni szereteted eszközévé!

Elmélkedés:
1. Félelem nélkül. A tanítványok félelmükben bezárkóztak. Hiszen a zsidók ugyanúgy üldözhették és elítélhették volna őket, mint Urukat. Amikor annak az árára gondolunk, hogy Krisztus követői vagyunk, és a kereszt árnyéka megjelenik az életünkben, hasonlóképpen félelem tölt el bennünket is. Amikor azonban a feltámadt Krisztus megmutatta sebeit tanítványainak, öröm töltötte el a szívüket. Ráébredtek, hogy még a halál sem képes legyőzni az Urat. Amikor Jézus megmutatta nekik a sebeit, felismerték: Te valóban Isten vagy, és mindig velünk leszel! 

2. A Lélek békéje. Amikor kegyelemben élünk, béke honol a szívünkben. Krisztus hozzánk jön és velünk van. Ránk lehel és elküldi a Lelkét. De az Úr Lelke meglátogat minket akkor is, amikor a bűn mélységeiben vagyunk – csak kérjük Őt bizalommal! Ő az, aki segít megváltoznunk! A Lélek élő vízforrássá válik, a kegyelem forrásává. Lelkünk megújul.

3. A Lélek tüze. A Szentlélek erős, miként a szeretet is. Krisztus a Lélekkel együtt küldetést is ad nekünk. Ha erősek akarunk lenni, Krisztus lelkét kell magunkévá tennünk. Ezt azonban csak úgy tehetjük meg, ha a szívünket alázattal megnyitjuk Isten előtt. Amikor szembenézünk önzésünkkel, és akarjuk, hogy az Atya az Ő önzetlenségének képmásává formáljon. Ha gyengék vagyunk, megerősödünk, amikor a Lélek tüze bennünk van.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts kegyelmeddel, hogy mindig kövesselek Téged és a Szentlélek sugallatait. Segíts megnyitnom szívemet az akaratod követésére!

Elhatározás: Elhatározom, hogy gyakrabban kérem a Szentlélek segítségét abban, hogy Isten tetszése szerinti új emberré váljak. Jöjj, Szentlélek, formálj engem mindennap, hogy meg tudjam valósítani az életemben Mennyei Atyám rám vonatkozó tervét!

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."