Regnum Christi Elmélkedés A mindenkit befogadó SzívJézus Szent Szíve - főünnep

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
24

A mindenkit befogadó Szív

Evangélium:
Lk 15,3-7
Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is – mondja –, mert megtaláltam elveszett bárányomat! Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.”

Bevezető ima: Jézusom! Köszönöm hűséges és határtalan szeretetedet, soha meg nem szűnő barátságodat irántam és minden ember iránt. Segíts kegyelmeddel, hogy növekedjek hitemben a mai napon is! Add, hogy egyre növekvő szeretettel válaszoljak neked.

Kérés: Uram! Segíts, hogy fáradhatatlanul munkálkodjak megtérésemen és napról napra hasonlóbbá váljak hozzád!

Elmélkedés:
1. A pásztor áldozata. A pásztor keresésére indul az elveszett báránynak, hogy visszavezesse a nyájhoz. A bárányon múlik, hogy saját útján jár-e, de akkor nagyobb veszélynek teszi ki magát. A farkasnak nagyobb esélye van az egyedülálló báránnyal szemben, mint a nyájban élőkkel, akiket véd a pásztor. Egyszerűbb lenne a pásztornak az eltévedt bárányt magára hagyni, mondván: „Maga ura, nem kényszeríthetem. Ha bármi baja lesz, nem az én hibám”. Így viselkedik a fizetett alkalmazott: „otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket.” (Jn 10,12) A jó pásztor azonban életét adja juhaiért (vö. Jn 10,11). Jézusnak erre a tökéletes szeretetére hívja fel figyelmünket a mai ünnep.  

2. „Ha megtalálja, örömében vállára veszi.” Mindannyian bűnösök vagyunk. A Katolikus Egyház a megtérést egy folyamatnak tekinti. Amíg élünk, megváltásunk nem végleges. Még ha el is határoztuk magunkat, hogy Isten nyájában élünk, nem szabadulunk mindennapos harcainktól a bűnnel szemben. Amíg tudatában vagyunk gyengeségünknek, addig él bennünk az alázat nyitottsága arra, hogy Jézus megszólítson miket, hogy ránk találjon a Jó Pásztor. Gyengeségünk ne bátortalanítson el minket, mert ennek tudata alázatot szít, és ezáltal még erősebben köt bennünket Krisztushoz, akinek „a kegyelem elég… Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg.” (2 Kor12,9).

3. A Szent Szív. Jézus Szíve Isten emberré lett Fiának Szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. Az egyházatyák Jézus Szívét az élő víz forrásaként jelölték meg a Jn 7,37–38-ra hivatkozva: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle.” A Jézus Szíve-tisztelet fokozatosan alakult ki az Egyházban, teljes kibontakozása a 17. században élt Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik. Ezek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén. IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.

Beszélgetés Krisztussal: „Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszontszeretetre ösztönöz. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család, a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona! Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges Szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!” (Részletek a családfelajánlási imából Jézus Szentséges Szívének)

Elhatározás: Ma megpróbálom valakinek tetteimmel és szavaimmal megmutatni Isten irgalmát.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."