Regnum Christi Elmélkedés A mennyország a bölcsekéÁrpád-házi Szent Margit

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

A mennyország a bölcseké

Evangélium:
Mt 25,1-13
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Bevezető ima:  Drága Jézusom! Hálatelt szívvel jövök hozzád ebben az imában, tudva, hogy már sokszor elszalasztottam jöveteledet vagy hívásodat, mert annyi más dologgal voltam elfoglalva. Köszönöm, hogy ma újra kopogtatsz szívem ajtaján, és hogy Te mindig adsz nekem egy új alkalmat lámpásom feltöltésére!

Kérés: Uram, kérlek, erősítsd meg bennem a reményt, hogy ki tudjam várni a Te idődet siettetés, türelmetlenség nélkül. És kérlek, töltsd fel szívem lámpását a soha ki nem fogyó hit kegyelmével!

Elmélkedés:
1. A mennyország eljövetele. A tíz szűz példája arra tanít minket, hogy az Úrral való találkozás a legfontosabb esemény lesz az életünkben. Ezért leginkább az esküvő jelentőségéhez hasonlítható, amely visszavonhatatlanul meghatározza egész további földi életünk boldogságát – vagy rossz döntés esetén a boldogtalanságát. Felhívja a figyelmünket arra, hogy csak a balgák olyan rövidlátók, hogy az esküvő jelentőségét alábecsüljék, és ne készüljenek fel rá kellőképpen.  E történet azt hangsúlyozza, mennyire fontos a bölcs felkészülés az Úrral, a mi Vőlegényünkkel való döntő találkozásra. A nagy napot virrasztva kell várni, és nem szabad úgy viselkedni, mint a vízözön előtti emberek vagy a tesszaloniki keresztények, akik az időpont bizonytalansága miatt tétlenségre és haszontalan dolgok művelésére adták magukat (vö. 1Tess 4,11 és 2 Tess 3,6-12).

2. El ne aludjunk! Egész életünknek a nagy találkozás várásává kell válnia! Az embernek nem szabad engednie, hogy a hosszú – és bizony, nehézségekkel teli – várakozásban erőt vegyen rajta a langyosság és a hitetlenség. A bibliai hagyományban az álom a lelki restségre utaló kép, míg az égő lámpások az imában való folyamatos virrasztást jelképezik; az éjszaka pedig az Isten távollétét: a bennünket érő megpróbáltatásokat és szenvedéseket. Jézus ebben a képszerű, szép történetben arra szólít, hogy ne lanyhuljon az Isten megérkezésébe vetett hitünk akkor sem, amikor szenvedéseink miatt Istent nagyon távolinak érezzük, és a vele való találkozást oly bizonytalannak! Mert az Úr mindig váratlanul érkezik hozzánk, sokszor olyankor, amikor emberi módon egyáltalán nem is számítunk rá.

3. A mennyország ígérete ad erőt a virrasztáshoz. Bízzunk benne egészen szilárdan, hogy a szükséges időben Jézus mindig mellettünk lesz, és támaszt nyújt számunkra! Csak soha ne feledjünk el elegendő olajat biztosítani a mécsesünkbe, amely segít minket az Úr felismerésében: ez pedig a hűséges imádság olaja! Ha kitartó vagyok a várakozásban, ez annak a jele, hogy figyelmet, megbecsülést és szeretetet tanúsítok az iránt a személy iránt, akire várakozom; és bizonyítja, mennyire vágyom a vele való találkozásra. Adjon a mennyország ígérete erőt számomra, hogy felül tudjak emelkedni a földi élet megpróbáltatásain, és a csüggedtség helyett örömmel és bizalommal várjam a Vőlegény érkezését! Virrasztásom alatt ezért ne a nehézségeimre fókuszáljak, hanem a Krisztussal való megígért együttlét örökkétartó boldogságára! Aki felhagy az Isten szavába vetett bizalommal, mellyel hitünk virrasztását táplálhatjuk, annak abban abban a legfontosabb órában Jézus ezt fogja mondani: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” 

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Annyira vágyom meglátni arcodat, veled találkozni! Kérlek segíts, hogy hű maradjak hozzád, ezzel viszonozva a Te végtelen szeretetedet és hűségedet irántam. Tisztítsd meg lelki szemeimet, hogy felismerjelek, és téged tükrözhesselek a világnak! Ismerni téged, életem legnagyobb kincse! Köszönöm ezt neked!

Elhatározás: A mai napon egy rövid imában Szent Margit közbenjárását kérem hazánk és népünk jövőjéért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."