Regnum Christi Elmélkedés A megbocsátás csodájaÉvközi tizenharmadik hét – csütörtök

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

A megbocsátás csodája

Evangélium:
Mt 9,1-8
Jézus egyszer bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Egyedül Te vagy az én tanítóm és mesterem. Azért jöttem ma hozzád, hogy tanuljak tőled, megértsem, amit kívánsz tőlem és meg is tegyem. Taníts engem az alázat és az önzetlenség útjára, hogy mindig jól cselekedjek, ahogyan Neked kedves. Csak Neked szeretnék örömet szerezni anélkül, hogy az emberek elismerését keresném.

Kérés: Uram, add, hogy vágyakozzak a Veled való kiengesztelődésre a bűnbocsánat szentségében!

Elmélkedés:
1. Bűneid megbocsáttattak. Ha lehetőségünk lenne rá, kevesen utasítanánk vissza életünk egy-egy szakaszának újrakezdését. Elsősorban azokat az időszakokat, amikor súlyos hibát követtünk el vagy rossz döntést hoztunk. De tudjuk, hogy visszafelé nem mehetünk, csak előre. Azok számára, akik az életnek ezt az általános törvényét elkeserítőnek találják, Jézusnak van egy jó híre: az előrehaladáskor nem kell magunkkal cipelnünk bűneink végeláthatatlan sorát. Van Valaki, aki azért jött, hogy ezt a terhet levegye a vállunkról. Jézus ezért született, ezért ontotta vérét a kereszten. „Bízzál, fiam, bocsánatot nyernek bűneid!” – mondja Jézus gyöngéd szeretettel a hordágyon fekvő béna embernek a mai evangéliumban. Szavai nem azt támasztják alá, hogy a betegség mindig a bűn következménye. Csupán azt sugallják, hogy ezt az embert először a lelki tehertől kell megszabadítani, csak azután gyógyulhat meg a teste is. „Még sohasem láttunk ehhez foghatót” – gondolhatták magukban a megdöbbent szemtanúk, amikor látták a korábban béna férfit, amint felkapja az ágyát és jár. Máté, az evangélium írója szerint az igazi csoda azonban nem a férfi fizikai gyógyulásában rejlik, hanem a lélek gyógyulásában a megbocsátás által.

2. Többé nem emlékszem a bűneidre. Mi olyan csodálatos a megbocsátásban? Nem bocsátunk-e meg egymásnak nap mint nap? Istennek hála, megtesszük. De nagy különbség van a mi megbocsátásunk és Isten bocsánata között. Amikor mi megbocsátunk, mindig megmarad bennünk a sérülés emléke. Hajlamosak vagyunk rá, hogy újra és újra felidézzük magunkban. Isten bocsánata azonban tökéletes! „Én magam vagyok az, aki ezeket mind eltörlöm, és bűneidre nem emlékezem többé.” – mondja nekünk Isten (Iz 43,25). Maga a csoda az, hogy a megbocsátás olyan tökéletes, hogy még a bűn emléke is eltűnik. Jézus ezt a tökéletes bűnbocsánatot hozta el nekünk.

3. A szabadság szentsége. Jézus, aki ezt mondja nekünk: „az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” – az Egyházra ruházza ezt a hatalmat. Arról beszélünk, hogy elmegyünk gyónni, és időnként eszünkbe is jut elmenni, mintha fogorvoshoz mennénk. Valami olyan dolog ez, amit nem igazán szívesen teszünk. Tudjuk, hogy fájdalmas lesz, de tisztában vagyunk azzal, hogy utána jobban fogjuk érezni magunkat. A kiengesztelődés szentsége  azonban ennél jóval több. Ez a szabadság szentsége; találkozás Istennel, aki a képzeletünket felülmúlva szeret minket. Ennek a találkozásnak nem kisebb a jelentősége, mint Jézus és a béna férfi találkozásának. Ebben a szentségben megbánjuk bűneinket a papnak, aki válaszul elmondja a feloldozás szavait. Ekkor valójában magának Jézusnak mondjuk el bűnbánatunk történetét: hogy miként hagytuk cserben Őt és másokat. A pap csak képviseli Krisztust, de nem az ő személye a fontos. Jézus az, aki isteni hatalmával a bűntudat súlyát leemeli a vállunkról és megszabadít minket a bűneinktől. Jézus az, aki meggyógyítja lelki bénaságunkat, és segít, hogy újra egyenesen járjunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Ne engedd, hogy valaha is csak egy megszokott dolognak tartsam megbocsátásod ajándékát. Tudom, ha ráébredek valódi értelmére, akkor csodáid szemtanúival együtt mondom majd: „még sohasem láttam ehhez foghatót”. Tisztában vagyok azzal, hogy egyáltalán nem érdemlem meg a bocsánatodat, és még kevésbé tudom jóvátenni a bűneimet. Uram, egyedül Te voltál képes megfizetni a bűneim árát, és ezt meg is tetted a Golgotán. A bűnbocsánat, amit nekem felkínálsz, semmiképpen nem olcsó. Életedbe és véredbe került.

Elhatározás: Ezen a héten elmegyek gyónni.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."