Regnum Christi Elmélkedés A legfontosabb kérdésSzent Péter apostol székfoglalása

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22

A legfontosabb kérdés
Szent Péter apostol székfoglalása

Evangélium:
Mt 16, 13-19
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a Földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Bevezető ima: Uram, Te tudod, milyen nagyon szükségem van rád és mily nagyon függök tőled. Ismered gyengeségeimet és hibáimat. Segíts nekem, hogy növekedjek a bizalomban és hogy egész reményemet a Te szeretetedbe és irgalmadba helyezzem. Taníts meg, hogy minden nap bízzak hatalmadban, ígéretedben és kegyelmedben!

Kérés: Uram, engedd, hogy felismerjelek és segíts, hogy életem során olyan személyes választ adjak neked, ami a benned való hitemről tanúskodik! Segíts felismernem szívedet és egész életemet a Te szíved szerint alakítanom!

Elmélkedés:
1. Nyilvános vélemény, személyes meggyőződés. Az emberek arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus, szinte az összes lehetséges választ felhozzák. Soha senki nem kapott ennyi kommentárt és senki nem indított el annyi vitát, mint Jézus. Mi biztosan állíthatjuk, hogy erre a kérdésre az határozza meg válaszunkat, ahogyan életünket éljük; értékrendünk és erkölcsi beállítottságunk, az eljövendő életbe vetett reményünk, a mindennapjainkban megélt szeretet és önátadás. Mindezeket pedig az határozza meg, hogy hogyan viszonyulunk Jézus személyéhez. „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” egy olyan kérdés, ami szükségszerű kötelezettséggel jár számunkra. A válasz megköveteli, hogy változtassunk hozzáállásunkon és viselkedésünkön.

2. Egy pillanat, ami megváltoztatja az életünk. Péter ebben a pillanatban teljesen nyitott volt a Szentlélek kegyelmére. Egy pillanat alatt felfogta, hogy Jézus nem egy egyszerű próféta vagy az erkölcsi igazságok kiemelkedő tanítója, hanem ennél sokkal hatalmasabb. Ő a Krisztus, ami Messiást jelent. De Ő nemcsak a Messiás, hanem az élő Isten Fia is. Jézus azonos Istennel. Ez a hitbizonyság megváltoztatta Péter életét. A Hiszekegyben ugyanazt valljuk meg, amit Péter. Ahányszor csak magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, mondjuk mi is Péterrel: Hisszük, hogy Te Isten Fia vagy, és, hogy nincs más név, amely üdvözíthetne minket. Milyen változásokra sarkall engem ez a hit? Élhetek továbbra is úgy, mint előtte?

3. Új név és új küldetés. Péter tanúbizonysága nem egyszerűen csak egy jól átgondolt válasz volt egy kérdésre. Egy pozíciónak az elfogadása volt, egy döntő állásfoglalás Isten és világ előtt. Péter teljesen nyitott szívvel elfogadta az igazságot Krisztusról, és erre válaszul Krisztus rábízta Egyházát. Ő lesz a „szikla”, Egyházának alapja, és Krisztus biztosítja őt, hogy Egyháza örökké fennmarad. Ha megvalljuk hitünket, Krisztus minket is megbíz egy feladattal. Apostolok leszünk és Krisztus követeként küld minket a világba. Az igazság elfogadása azonban következményekkel jár: Minden nap úgy kell élnünk, hogy a cselekedeteink igazolják hitünket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy téged ne csak értelmemmel fogadjalak el! Mutasd meg nekem igazságodat, hogy Te vagy az élő Isten Fia. Add, hogy életem, szavaim és tetteim által ezt tükrözhessem vissza! Segíts, hogy ez a meggyőződés egész életemet meghatározza, s így bizonyságot tehessek rólad az egész világ előtt!

Elhatározás: Megvizsgálom életem és megkeresem, hogyan tehetek rólad bizonyságot az egész világ előtt – rólad, aki az élő Isten Fia vagy.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."