Regnum Christi Elmélkedés A királynő, Ninive lakói és énSzent XXIII. János pápa

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
11

A királynő, Ninive lakói és én
Evangélium:
Lk 11,29-32
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”

Bevezető ima: Jézusom, köszönöm, hogy most is meghallgatsz engem; köszönöm, hogy mindig számíthatok rád! Bízom benned, és biztos vagyok benne, hogy megkapom tőled a szükséges kegyelmeket a mai napra. Köszönöm szeretetedet és határtalan nagylelkűségedet! Neked adom az életemet és a szeretetemet hálából.

Kérés: Atyám, add, hogy jelenléted jeleit felismerjem!

Elmélkedés:
1. Három nap a halban. Amikor Jónást lenyeli a hal, a Jónásról szóló könyv szerzője nem úgy képzeli, hogy Jónás úszkál a bálnában és várja három napos bebörtönözésének a végét. Jónás halott, és amikor a bálna kiköpi a partra, életre kel. Ez az egyetlen, amit Jézus azoknak ígér, akik jelet követelnek. Valóban látni fogják Őt meghalni, három napig sírban lesz, majd feltámad. Jónás halálából visszatérve a megtérésről prédikál a niniveieknek, Jézus azonban, aki nagyobb Jónásnál, kereszthalála által valóságosan elhozza számunkra a megtérés kegyelmét.  Ha felismerjük gonoszságunkat, Krisztus visszavezet minket az Atya barátságába. 

2. Még a királynő is eljött. Krisztus arra emlékezteti hitetlen hallgatóságát, hogy Sába Királynője hosszú utazást vállalt azért, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ez az utazás Arábia déli részéből Jeruzsálembe több hétig tartott, drága és kimerítő volt mind neki magának, mind a kíséretének. De a királynő érdemesnek tartotta vállani ezt a jelentős áldozatot, mert Salamonban felismerte Isten ajándékát. Bizalma jutalmául az isteni bölcsesség gyöngyeit kapta tőle. De amit Jézus ad nekünk, az még ennél is sokkal nagyobb kincs: önmagát adja az Eucharisztiában, és Isten szeretet-üzenetét a Szentírásban.

3. E nemzedék bűne. Vajon miért szól Jézus olyan szigorúan az ő nemzedékéhez? Mi az ő bűnük? A felszínes csodavárás, amely csak e világ dolgaival törődik. Bűnük az, hogy nem ismerik fel a csodák mögött Isten végtelen alázatát és szeretetét. Azt, hogy Fia képében egészen lehajol az emberiséghez, bármennyire is konok, önző, és a saját útját járja. Nem kérnek bocsánatot önzőségükért még Isten e végtelen irgalmának és jóságának megtapasztalása ellenére sem. Óvakodjak attól, hogy én is hasonló hibába essek!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Szereted jele, hogy kész voltál meghalni értünk a kereszten. Nekem adtad Igédet az Evangéliumban. Testedet és Véredet az Eucharisztiában. Bocsánatodat a bűnbánat szentségében. Bár megfelelően értékelném nagy ajándékaidat, és a lehető legtöbbször élnék e lehetőségekkel, hogy hálás követeddé formáljanak!

Elhatározás: A mai napon felajánlok egy hálaimát az elmúlt napok áldásaiért.   

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."