Regnum Christi Elmélkedés A kegyelem befogadásaÉvközi huszonötödik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A kegyelem befogadása
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Evangélium:
Lk 9,43b-45
Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.” De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

Kérés: Urunk Jézus, adj nekem erős hitet, hogy ne csak érzelmileg, hanem erényesen is válaszoljak a kegyelmekre, amikkel életemben elhalmozol.

Elmélkedés:
1. Fizetni a kegyelemért. Az evangélium arról számol be, hogy a Jézust kísérő tanítványok csodálkoztak azon, amit tett. Isten működése az én életemben kegyelem. A kegyelem Isten ajándéka, emberi oldalról nem érdemelhetjük ki azt. Krisztus azonban itt azt mondja nekünk, hogy nem helyes azt gondolni, hogy az embernek sosem kell „fizetnie” a kapott kegyelemért. A fizetés első fajtája a figyelmesség. „Véssétek szívetekbe, amit most mondok!” Figyelmesnek lenni fáradságos. Ha nem figyelek, elszalaszthatom azt a kegyelmet, amit nekem szán. Krisztus mindannyiunkat figyelmeztet, hogy mindenki, aki Őt követi, nemcsak boldog pillanatokat fog megélni. Lesznek olyan idők is, amikor a Krisztushoz való hűség azt fogja jelenteni, hogy nem csak saját érzelmeink csalhatnak meg minket, hanem mások bűnei is kárt okoznak nekünk.

2. Meg nem fizetett kegyelem. A fizetség másik aspektusa az, hogy a kegyelemért fizetni kell. Krisztus megfizette azt az árat. „Az Emberfiát az emberek kezére adják.” A megváltás nem lesz ingyen. Az üdvösségnek nagy ára lesz. Lukács beszámol arról, hogy a tanítványok „nem értették meg ezt a beszédet.” El volt rejtve előlük, hogy fel nem fogják, „Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.” Jézus tanítványai csodálkoztak a tettei fölött, de azt nem látták világosan, hogy Jézus ezekért a tetteiért életével fog fizetni. Én értem-e, hogy tartozom Istennek? Tudom-e, hogy mennyivel tartozom neki? Vagy talán titokban mégis azt gondom, hogy minden ingyen van. Milyen gyakran gyónom meg a bűneimet? Milyen gyakran keresem bűneim bocsánatát? Felfogtam-e, hogy Isten tőlem is elvárhat egy áldozatot? Hogyan is írta Szent Péter: „A szeretet sok bűnt eltakar.” (1.Pét. 4,8) Talán arra fog kérni Krisztus, hogy úgy éljek, ahogy Ő, és segítsek a hálátlan és bűnös emberiséget megváltani.

3. Mártírhalál. A hit középpontja az, hogy a Krisztusban való hit a kereszthez vezet. Krisztus nem szeretné, hogy egyszerűen csak „követője” legyek, abban reménykedik, hogy apostolként küldhet engem a világba, Ezért késznek kell lennem tettei utánzására, és a hitemről való nyilvános tanúságtételre. A „tanú” szó eredetileg görögül az evangéliumokban „mártírt” jelent. Mártírok azok, akik a hitükért valamilyen árat fizetnek, - kicsit vagy nagyot- akár a testvéri szeretet apró cselekedeteivel, akár úgy, hogy vérüket adják Krisztusért. Ha félelemmel tölt el ez az elvárás, Szent Pál erőt ad nekem „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.” (Gal 6, 14) Jézus megengedi, hogy részt vegyek a megváltásban azáltal, hogy meghív: hitben válaszoljak az Ő csodálatos tetteire: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Urunk, engedd felismernem akaratodat! Segíts, hogy nagylelkűen és bátran válaszoljak neked! Ne engedd, hogy visszariadjak attól, hogy egészen a tökéletes önátadásig hűséges legyek hozzád! A Te igád édes, és a Te terhed könnyű, ha mindennapi keresztemet szereteteddel veszem magamra. Segíts a lelkek megmentéséért fáradoznom!

Elhatározás: Ma végrehajtok egy szeretetcselekedetet valakiért, aki nem szimpatikus nekem, vagy nagylelkűen és felelősségteljesen fogok szembenézni egy nehéz helyzettel.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."