Regnum Christi Elmélkedés - A Jó Pásztorra bízom félelmeimet - Jó Pásztor vasárnapja –Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
08

A Jó Pásztorra bízom félelmeimet

Evangélium:
Jn 10,27-30
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. S én és az Atya egy vagyunk.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Köszönöm neked, hogy Szent Fiad életén keresztül egészen kézzelfoghatóan megmutattad nekünk gondoskodó szeretetedet. Segíts, hogy a mai imában növekedjék a mindenkor megsegítő szeretetedbe vetett bizalmam!

Kérés: Uram, Jézus! Vedd el tőlem a félelmeimet és aggodalmaimat, hogy teljes szívemmel és figyelmemmel a Te szolgálatodra tudjam átadni magamat, mint Pál apostol!

Elmélkedés:
1. Jézus juhai. A mai evangéliumi szakaszban Jézus csodálatos ígéretet ad nekünk: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.” Életünkben meghatározó, hogy jól emlékezetünkbe véssük ezeket a szavakat! Milyen gyakran bizonytalanok vagyunk, mennyire mindennapos a jövőnk miatti aggodalmunk. Félünk, hogy az életünk túl sok nehézséget tartogat; félünk a szenvedésektől; félünk, hogy elveszítjük anyagi biztonságunkat vagy a legjobb barátainkat… Legnagyobb aggodalmunk pedig az örök élet elvesztésétől való félelmünk. Kapaszkodjunk a félelem pillanataiban Jézus ígéretébe: azok a juhok, akik hallgatnak az Ő szavára, meg fogják látni az örök életet. „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10,17)

2. „Nem ragadja ki őket a kezemből senki.” Az üdvösségünk elvesztésétől ezért nincs aggódnivalónk mindaddig, amíg Jézus ott él  a szívünkben. Lehetnek hibáink és hiányosságaink – és feladatunk is, hogy küzdjünk ezek ellen, és egyre jobban „jézusi emberré” formálódjunk. De ezek a kisebb tökéletlenségeink nem akadályozzák meg az üdvösségünket. Ennek a feltétele ugyanis Isten imádata és a jóra való törekvésünk. Azt az időt és energiát, amit felesleges félelmeinkkel töltünk, fordítsuk inkább testvéreink szolgálatára! Ezzel fogjuk a leghatékonyabban munkálni üdvösségünket – és másokét is. Hasonlóképpen bánjunk a földi életünket érintő félelmekkel is: legyünk biztosak abban, hogy Jézusnak gondja lesz ránk: társunk lesz a nehézségekben és megoltalmaz az erőnkön felüli próbatételektől.

3. „Ismerem őket.” Jézus, a Jó Pásztor egészen személyes kapcsolatban van minden báránykájával. Ismeri életünk minden részletét és szívünk minden rezdülését. Csodálatosan megnyugtató belegondolni ebbe az igazságba, és átérezni az Ő gondoskodó és együttérző ölelését! Keressük Jézust kitartóan az imában, hogy egyre jobban meg tudja mutatni irántunk való gyöngéd szeretetét! Ha ápoljuk a Jézussal való szeretetteli kapcsolatot,  akkor megszületik a vágy a szívünkben, hogy másoknak is továbbadjuk ezt a minden földi örömöt meghaladó tapasztalatot. Imádkozzunk mindennap azért, hogy magunk is a Jó Pásztor gondoskodásával tudjunk viszonyulni embertársainkhoz! Forduljunk ezzel a törődéssel papjaink felé is, hogy megerősítsük őket hivatásukban!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Segíts bennünket, a Te népedet, hogy a Te összetartó s nem pedig széthúzó nyájad legyünk! Hogy minden juhod őszinte igyekezettel keresse a Te hangodat, és csak arra figyeljen!  Add, hogy magam is kizárjak az életemből minden olyan hangot, ami nem Tőled származik! Segíts, hogy ne hallgassak a féltékenység, az irigység, a harag, a meg nem bocsátás és a büszke önérzet hangjaira, amelyek nem Tőled valók. Erősíts meg a papjainkért és a plébániai hívekért való türelmes imában!

Elhatározás: Ma külön időt szentelek a plébánosomért és a papnövendékekért való imára.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."