Regnum Christi Elmélkedés A híveket kísérő jelek és csodákSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

A híveket kísérő jelek és csodák

Evangélium:
Mk 16,15-18
Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Hálás vagyok neked végtelen szeretetedért, amellyel magadhoz akarsz emelni minden embert. Kérlek, add a szívembe a vágyat, hogy felül akarjak emelkedni eddigi életem megszokásain, és megnyíljak isteni hatalmad és jóságod tágasságára!

Kérés: Uram, vezess, kérlek, a mai imában is egyre nagyobb hitre és bizalomra Isteni Felséged iránt!

Elmélkedés:
1. A híveket jelek kísérik. Sokan vélekednek úgy, hogy a csodák az apostolok és a szentek dolga, nekünk, egyszerű híveknek mi közünk lehet ezekhez? A mai evangéliumi szakaszban azonban azt olvassuk, hogy Jézus minden hívőről beszél. Nem valamely kiváltságos csoport vagy egy-egy tökéletes keresztény előjoga az, hogy csodákért vagy szabadulásokért imádkozzon. Isten ezt a hatalmat minden benne hívőnek ígéri. Természetesen ne „varázshatalomra” gondoljunk, ez ellentétes lenne a keresztény tanítással. Jézus sem mindenkit gyógyított meg. De felhatalmaz bennünket arra, hogy merjünk és akarjunk az Ő nevében lelki és testi gyógyulásokért és szabadulásokért közbenjárni szerető Mennyei Atyánknál. Ez Isten határozott szándéka. Tegyük ezt állhatatosan, de mindig Jézus lelkületével: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!”

2. Hiszek-e? Micsoda elképesztő ajándék Istentől! Minden hívőt meghív az Ő isteni hatalmának közvetítésére. A felhatalmazás tehát a kezünkben van, csupán élnünk kell vele. Felfoghatatlan e kihívás tágassága… Hogyan is kezdjek hozzá? Mi lehet a kapu az isteni kegyelmeknek ehhez a túlcsorduló kincseskamrájához? A megoldáshoz induljunk ki azokból a hívőkből, akik bőségesen merítettek e kincsekből. Mit találhatunk a szentek életében, akik bizonyíthatóan hiteles közvetítői voltak Isten gyógyító és szabadító hatalmának? Az ő titkuk az alázat és az Istenbe vetett nagy bizalom. Amilyen mértékben növekszünk e két kulcsfontosságú erényben, úgy haladunk előre a másokért való közbenjárás kegyelmi adományában is.

3. Tanuljunk az egyszerű emberektől. Mint látjuk, Isten nem rejti el előlünk kincseit, hanem azt szeretné, hogy azok minden hívő számára elérhetőek legyenek.  Jézus, amikor gyógyít, nem támaszt bonyolult feltételeket, csak a hit legalapvetőbb kritériumát kéri: gőgünk feladását és azt, hogy merjünk és akarjunk Istentől segítséget kérni. A leprás leborul Jézus előtt, és alázatosan kéri: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” A római százados hitén és alázatán pedig maga az Úr is meghatódik: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!”- feleli neki. Ha ezzel a teremtményi alázattal és ráhagyatkozással fordulunk mi is Jézushoz, jó úton járunk, hogy sok kegyelmet elnyerjünk magunk és szeretteink számára.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! El nem tudom mondani hálámat és ámulatomat kegyelmi ajándékaid bősége láttán. Segíts, hogy emberi elmémmel mind jobban befogadhassam ígéreteidet, és add meg, kérlek, a kegyelmet, hogy a szívem is megnyíljon a Te isteni misztériumaid utáni vágyakozásra.

Elhatározás: Elmélkedem a leprás és a százados hitén, és kérem e mély hit kegyelmét a magam számára is.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."