Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén átSzent Máté apostol és evangélista

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
21
Regnum Christi Elmélkedés A hit szemüvegén át Szent Máté apostol és evangélista

Evangélium:
Mt 9,9-13
Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot várok és nem áldozatot!« Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Bevezető ima: Urunk, Te vagy a Jóság és az Élet. Ha közel vagyok hozzád, béke és öröm tölt el. Te megérdemled, hogy szívem teljes szeretetével bízzak benned. Köszönöm neked az élet ajándékát, s a szeretteimet. Köszönöm neked az Egyházat, amelyet apostolaidra építettél.

Kérés: Uram, segíts, hogy egyszerű és egyenes legyek hitemben!

Elmélkedés:
1. Az egyszerűség áldás. Az adószedők árulók voltak a zsidók szemében, hiszen a rómaiaknak dolgoztak, az Isten választott népének elnyomóit szolgálták ki. Emiatt a zsidók szóba sem álltak velük. Ezzel szemben Jézus nem csak szóba áll Mátéval, hanem egyenesen ezt mondja neki: „Kövess engem.” Máté azonnal fölállt és követte Őt, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna. Milyen csodálatos az ő egyszerűsége!  Nem tudta, hogy mit jelent számára ez a meghívás. Nem sejtette azt sem, hogy Krisztus őt egynek szánja a tizenkettő közül. Máté nem ült le, hogy számítgasson, egyszerűen bízott Jézusban. Aztán továbbmegy egy újabb lépéssel: meghívja Jézust a házába vacsorára. Egy zsidó általában csak a legigazabb és hozzá legközelebb álló barátait és rokonait hívja meg a házába. Ez az intimitás, barátság, és a szeretet jele. Máté messzire megy: leteríti a vörös szőnyeget Krisztus elé az életében.  

2. Bonyolult számítgatások. Máté egyenességével és nyíltságával szemben áll a farizeusok „áltisztessége”. Megbotránkoznak azon, hogy Jézus együtt vacsorázik egy olyan bűnössel, mint Máté.  Ők csak a kritizálni valót keresik Jézusban, ezért szembesítik a Rabbit az ő „szégyenletes viselkedésével”.  A szívük egészen hideg, kihűlt benne a szeretet, ezért nem értették meg a Messiás viselkedését. Ez megtörténhet velünk is, a mi életünkben, amikor ítélkezünk másokon, ahelyett, hogy hit és könyörület lenne bennünk. Még mielőtt észrevennénk, máris elutasítottuk, és lehetséges, hogy meg is szégyenítettük a szomszédunkat, egy civil hatóságot, egy papot, vagy püspököt... Nem próbáljuk meg az eseményeket  Isten természetfölötti perspektívájából nézni, hanem inkább a mi emberi szemszögünkből ítélkezünk.

3. Vissza az alapokhoz. „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” Jézus ismét arra hív minket, hogy emeljük gondolatainkat természetfölötti síkra. Miért lett az Isten emberré? Gyakran ismételjük a következő sorokat, legalább hetente, vasárnaponként, a hitvallásban: „Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből…” Nagyon fontos, hogy a hit szemével lássunk és ítéljünk meg mindent. Egy igaz hívő, egy igaz apostol ki kell, hogy alakítsa ezt a „hatodik érzéket” a mindennapi életben. Ezt imával, gyakori és bensőséges Istenkapcsolattal tudjuk kialakítani. Kérnünk kell Istentől a hit ajándékát, ami egy új életszemlélettel ajándékoz meg minket.  

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, egyszerűvé szeretnék válni, aki elfogad téged és parancsaidat anélkül, hogy számítgatna vagy panaszkodna. Szabadíts meg minden akadálytól, és add meg nekem a kegyelmet, hogy meggyőződéses, hűséges és bátor apostola legyek országodnak, mint Szent Máté apostol!

Elhatározás: Visszatekintek az imában az elmúlt napomra, és kérem a Szentlélek segítségét, hogy felismerjem, amikor ítélkező és szeretetlen voltam másokhoz.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. szeptember hónapra: 

Ökológiailag fenntartható életmódért: 

Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már elkötelezetten élik.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."