Regnum Christi Elmélkedés A hit által megmentett értelemÉvközi kilencedik hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
07

A hit által megmentett értelem
 

Evangélium: Mk 12;18-27

Ezután a szadduceusok mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, s ezt a kérdést tették fel neki: “Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét fiútestvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Feleségét elvette a második is, de az is meghalt anélkül, hogy gyermeke lett volna. Hasonlóképpen a harmadik is, sőt mind a hét, de egy sem hagyott hátra gyermeket. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, melyiküké lesz az asszony? Hiszen mind a hétnek a felesége volt?" Jézus így felelt: "Nem azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát? Hiszen, amikor feltámadnak, nem nősülnek és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. Nem olvastátok Mózes könyvében a csipkebokorról szóló részben, mit mondott Isten a halottak feltámadásáról? Én, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene vagyok! Tehát nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok."

Bevezető ima: Úr Jézus, köszönöm, hogy hozzád jöhetek az imádságban. Nyisd meg és emeld fel lelkemet a hit szárnyain! Hiszem, hogy velem együtt dolgozol életemben, még akkor is, ha értelmem ezt nem fogja fel. Bízom a tőled kapott fényben és lelkesítésben. Segíts nekem, hogy elmélkedésemet inkább a szívemmel, mint az értelmemmel végezzem.

Kérés: Növeld hitemet, Uram!

Elmélkedés:
1. Ravasz racionalizmus. Ha egy vitáról van szó, az értelem egyedül is képes meggyőző és ravasz „bizonyítékokat” felmutatni. A szadduceusok is teljesen az érveikre támaszkodtak, miként sok keresztény is hagyja magát érvekkel félrevezetni egy sokadik új bibliamagyarázat vagy egyház felé. Valami azonban hiányzik. Ha az ember isteni bölcsességgel rendelkezne, az értelme elegendő lenne. De mivel az ember nem Isten, értelme korlátozott. Isten dolgai messze meghaladják értelmi erőnket. Az értelemnek óvatosan, a hit gyámsága alatt kell fejlődnie. A hittel együtt és annak kötelékében dolgozó értelem viszont nagyszerű szolgálatot tehet Isten dolgainak. Én elválasztom-e az értelmet a hittől az igazság és az erkölcs kérdéseiben? Visszaélek-e értelmemmel úgy, hogy vele igazolom az Egyház tanításával ellentétes véleményemet és szembefordulok saját hitemmel? Milyen formában táplálok racionalista gondolkodást életemben?

 2. A hit logikája. Hogyan válaszol Jézus erre a vitára? Nem pazarol időt arra, hogy annak helytelen kiindulópontjára mutasson. „Nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát?” Hit nélkül mindig félre fogjuk érteni a Szentírást és Isten hatalmát, mindkettőt a saját szegényes dimenzióinkba erőltetve. Mindenki, aki egyedül értelmére hagyatkozik Istennek és szándékainak a megértéséhez, saját magának formál egy - a korlátozott eszének megfelelő - istent. A hit segít különbséget tenni az evilági és a túlvilági értékek között. Egykor majd angyalok módjára teljes egységben lehetünk Istennel, olyan egységben, mely a házasság lelki egységét messze túlszárnyalja (vö. Ef 5:21-33). Hogyan alkalmazom a hitemet életem nehéz és értelmetlennek tűnő helyzeteiben: szenvedésben, nehézségekben és kihívásokban? Keresztre feszítem az Igazságot saját elképzeléseim keresztjén?

 3. Az élők Istene. Amint hitünk megmenti értelmünket, Jézushoz hasonlóan mi is érvelhetünk a Szentírás szavaival. Kiszakadhatunk emberi körülményeink szegénységéből. Amíg Ő a mi Urunk és mi hozzá tartozunk, benne életet nyerünk. Így nem csak a feltámadás nyer értelmet, hanem Isten jelenléte az életemben - minden gyötrődésem, zavartságom és elesésem ellenére. Az irgalmasság valósággá válik számomra, mert közelebb visz egy teljesebb élethez, ahol Istennel lehetek, a leghűségesebb barátommal, aki sose hagy el. Ő az az Isten, akiben hiszek? Életem mely részeit nem áldoztam még fel hitemnek?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, növeld hitemet, hogy áthassa életem minden részét! Szabadíts meg büszke érveim zsarnokságától! Gyógyíts meg a hit világosságával, hogy megtapasztaljam jelenlétedet életemben! Segíts mindenben a Te akaratodat keresnem Máriához hasonlóan, bizalommal ölelve át a keresztet.

Elhatározás: A legközelebbi kellemetlenséget vagy szenvedést imádságos lélekkel fogadom, és túláradó hittel tűröm.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. június hónapra:

A kínzás eltörléséért
Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."