Regnum Christi Elmélkedés A gyümölcstermő ima állhatatosXavéri Szent Ferenc

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
03

A gyümölcstermő ima állhatatos

Evangélium:
Mt 9, 27-31
Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!” Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád, és hozom eléd nem csak a talentumaimat, hanem személyes vakságomat is. Te ismersz, és tudod, hogy mi az én vakságom: az irántad való bizalmatlanságom. De ez nem taszít el engem tőled, hanem közelebb visz a szívedhez és irgalmasságodhoz. Öröm számodra azt látni, hogy vak létemre is feléd tapogatózom.

Kérés: Jézusom, adj erőt és őszinteséget, hogy felismerjem a magam vakságát! Add, hogy bízzak a Te irgalmas szeretetedben és gyógyító hatalmadban!

Elmélkedés:
1. Együttérzés. Első gondolatunk az lehet a két vakról, hogy micsoda modortalan emberek! Egész úton abba nem hagyják a kiáltozást, majd pedig hívatlanul betolakodnak Jézus lakásába. Így igazán nem illik egy rendes embernek viselkednie! Jézus mégsem csitítja el őket, és nem is küldi ki őket a házából. Eltűri zajongásukat és alkalmatlankodásukat. Vajon én tudnék így viselkedni egy segítségre szoruló, szenvedő emberrel? Át tudnám-e érezni szerencsétlen helyzetét vagy inkább zavaró körülménynek tartanám a jelenlétét? Jézus irgalmas szeretetében azonban biztosak lehetünk. Ő soha nem fog keresztülnézni rajtunk. Bármilyen hibát követtünk is el, kérjük Őt hittel, hogy gyógyítson meg bennünket! 

2. Állhatatosság. Jézus e két vak viselkedését nem tolakodásnak vette. Az a tény, hogy kitartóan követték – bár Jézus látszólag ügyet sem vetett rájuk –, az Úr számára hitük erősségét bizonyította. Talán szándékosan tette, hogy nem törődött velük azonnal, hogy ezzel még jobban erősítse bennük a gyógyulás iránti vágyakozást. Sokszor tapasztaljuk saját életünkben is, hogy bár helyes dolgot kérünk Istentől, Ő mégsem teljesíti azt azonnal. Az igazság az, hogy minden testi-lelki gyógyulás, megtérés vagy szabadulás egy nagy türelmet igénylő folyamat. Rendszerint csak hosszas lelki küzdelem árán valósul meg, melyhez erős hitre és mély vágyakozásra van szükségünk.

3. „Legyen a hitetek szerint!” Jézus gyakran próbára teszi hitünket, mielőtt teljesíti kérésünket. Ilyenkor ne keseredjünk el, mert az állhatatosság próbája alatt, ha kitartunk, mi magunk is nagy lépéseket teszünk előre hitünkben. Isten látszólagos hallgatása idején emlékeztessük magunkat arra, hogy számára földi boldogulásunknál sokkal fontosabb, hogy felkészüljünk a Mennybe való belépésre. Próbáljunk mi is így tekinteni megpróbáltatásainkra, és kérjük Jézustól mindenekelőtt a türelem kegyelmét a kitartáshoz. Ha Isten szándéka szerint kérünk, végül meg fogjuk hallani Jézus válaszát imáinkra: „Legyen a hited szerint!”

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy oly sokszor megmutattad már nekem szerető isteni hatalmadat! Kérlek, adj hálás szívet, hogy mindig köszönetet mondjak neked bennem művelt csodáidért. Segíts meg, hogy állhatatosan bízzak kegyelmedben és jóságodban!

Elhatározás: Az Oltáriszentség előtt imában átelmélkedem életemnek azt a területét, amelyen úgy érzem, hogy Isten nem akar válaszolni az imáimra. Kérem Jézustól, hogy adja meg az állhatatosság kegyelmét ezen a területen.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. december hónapra:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."