Regnum Christi Áldás, hála és szent cselekvésSzűz Mária bemutatása a templomban

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21

P. Roderick Ermatinger

Lk 19, 41-44
Mikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és meglátta a várost, megsiratta, s így szólt: „Bárcsak te is felismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! Most azonban el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek napok, amikor ellenségeid körülvesznek sáncokkal, bekerítenek és szorongatnak mindenfelől. Földre tipornak téged és gyermekeidet, akik benned laknak; nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Bevezető ima: Szentlélek, világosítsd meg elmémet és szívemet a hit erényével. Életemet a hit igaz fényében akarom látni, amely a veled való barátságból ered, Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus. Szentlélek, áldj meg engem a remény erényével! Soha ne engedj kétségbeesni, vagy csalódottá válni, mivel a mi Urunk legyőzte a bűnt és a halált, megnyitva a Mennyország kapuját számomra. Lobbants szenvedélyes szerelmet szívemben az én Uram Jézus és embertársaim iránt! Boríts lángba, hogy általam más szívek is lángolhassanak az Igazságért, mely szabaddá tesz minket az Atya akaratának betöltésére.

Kérés: Készítsd fel szívemet eljöveteledre, Uram Jézus!

1. A hálás ország. A mai napon az Amerikai Egyesült Államok polgárai hálatelt szívvel ünnepelik az Istentől kapott kegyelmeket. (A mai nap a Hálaadás napja az Amerikai Egyesült Államokban, amelyet minden év november negyedik csütörtökén tartanak. - A fordító megjegyzése.) Isten bőségesen megáldotta ezt a nemzetet. Az ország, mely olyan sok mindent kapott, sokat is kell, hogy visszaadjon a világnak. Kérjük Istent, hogy segítsen tisztábban látniuk, hogy ez az ország és a benne élők hogyan élhetik meg a hitüket és hirdethetik az Isten Országát.

2. Következmények. Amikor megteszünk, vagy nem teszünk meg valamit, annak következményei vannak. Azáltal, hogy elképesztően ügyesen kommunikálunk és pillanatok alatt globálisan kereskedünk, a világ kicsivé válik. Ahogyan a világ kisebb lesz, úgy növekszik a lehetőségünk, hogy befolyásolni tudjuk azt. Egy olyan országnak, mint az Egyesült Államok, az emberek döntéseitől függően lehetősége van kiterjeszteni befolyását messze a határain túlra. Azoknak, akik ott élnek, ennek a ténynek tudatában kell szeretni és elfogadtatni, továbbadni a hitet minél szélesebb körben. A befolyás eredményeképpen a jó dolgok ugrásszerű növekedések indulhatnak, még egy ilyen kuszának tűnő világban is.

3. Magas elvárások. Kétezer évvel ezelőtt Jézus Jeruzsálem közelében azért sírt, mert az emberek nem ismerték fel, hogy látogatójuk Ő, maga az Istenember. Bennünket is meglátogatott a Megváltó. Vajon sír, vagy eltelik örömmel a személyes megtérésünk láttán, és erőfeszítéseinktől, hogy a világ is megtérjen? Krisztus szeretné, ha felismernénk, hogy mi tesz békéssé – a Béke Hercege. Ahogyan Jézus a jeruzsálemiektől sokat várt, úgy vár el tőlünk is. A hit kincsesládáit kezünkbe adta. Ingyen kaptuk, ingyen is kell adnunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, indíts ma engem arra, hogy még teljesebben átadjam magam Isteni Gondviselésednek. Segíts, hogy még tisztábban láthassam megváltó munkádat! Segíts, hogy meglássam a szerepemet és az országom szerepét ebben a tervben! Teljes erőmmel részt akarok venni abban a dicsőséges küldetésben, amit rám bíztál.

Elhatározás: A mai napon átgondolom, hogy mi a küldetésem. Ebben arra is kitérek, hogy hitem szerint milyen küldetést kell betöltenem Krisztus országának terjesztésében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."