Regnum Christi A tekintet, mely mélyebb odaadásra indítÉvközi második vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Evangélium:
Jn 1, 35-42
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A két tanítvány hallotta szavait, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi – ami Mestert jelent --, hol laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és meglátjátok.” Elmentek tehát, és meglátták, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt.
A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, és azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis szikla).

Bevezető ima: Uram, Te ismered szívemet. Ismered minden gondolatomat, vágyamat és tervemet, a jókat és a rosszakat is. Szeretsz a gyengeségeim és a hibáim ellenére is. Köszönöm türelmedet és megbocsátásodat. Köszönöm a sok kegyelmet, melyet minden nap nekem ajándékozol, akkor is, ha nem veszem észre. Köszönöm, hogy kinyilvánítod felém szeretetedet, ami által helyt tudok állni, és abban a reményben élhetek, hogy mindig veled leszek majd a mennyben. Te ajándékozod nekem ezt az értékes időt, hogy egyre jobban megismerjelek és átalakuljak általad.

Kérés: Uram, ajándékozz nekem élő hitet, mely kegyelmedet és jelenlétedet keresi a mindennapokban!

Elmélkedés: 
1. Megéri várni. Olykor úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg imáinkat. Ha azonban meghallgatja, az eredmény felülmúlja minden elvárásunkat. Ábrahám ideje óta várta a világ a Megváltót. A Teremtés könyve beszámol arról, hogy hogyan tette próbára Isten Ábrahámot, amikor azt kérte tőle, hogy egyetlen fiát, Izsákot áldozza fel neki. Izsák, aki apja szándékáról mit sem tudott, megkérdezte: „Apám! Itt a tűz meg a fa, de hol van az egészen elégő áldozat? Ábrahám azt felelte: Fiam, Isten majd gondoskodik magának egészen elégő áldozatról!” (Ter 22, 7) Keresztelő Szent János hirdeti az örömhírt: „Íme, az Isten Báránya” (Jn 1, 29), Krisztusra mutatva a Jordán partján. Az elesett teremtés imái meghallgattatásra találtak, amikor a világ Szabadítója – az Isten Báránya – az üdvtörténetbe lépett. Elég erős a hitem ahhoz, hogy kiállja a várakozás próbáját? Gyengül a hitem, ha imáim nem hallgattatnak meg azonnal?

2. Mit akartok? Kit kerestek? A bűnbeesés után Isten szabadítót ígér, aki helyreállítja majd Isten és ember megsérült közösségét. A Katolikus Egyház Katekizmusa azt mondja: „Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló meghívás. Az ember kezdettől fogva párbeszédre hivatott Istennel, ugyanis csak azért létezik, mert Isten szeretetből megteremtette és szeretetből létben tartja, s csak akkor élhet teljesen az igazság szerint, ha önként elismeri ezt a szeretetet, és rábízza magát a Teremtőjére.”(KEK 27) A mai evangéliumban Simon Péter és András Krisztusra bízza magát. Életük radikális fordulatot vesz a javulás irányába. Minden nap keresem Krisztust? Rábízom egész életemet? Vannak területek az életemben, melyeket még nem adtam át Krisztusnak: a pénzügyeim, az időm, a családom?

3. Bátran magunk mögött hagyni mindent. Péter és András sokkal mélyebben és intenzívebben tapasztalhatták meg Krisztust, amikor maguk mögött hagyták korábbi útjaikat. Oly sokszor ragaszkodunk túlságosan is olyan dolgokhoz, utakhoz és életstílusokhoz, melyek nem illenek keresztény hitünkhöz. Bátrak vagyunk, mint Péter és András, hogy korábbi bűneinket és bűnös szokásainkat feladjuk? Tudunk eléggé nagylelkűek lenni, és még a jó dolgokat is magunk mögött hagyni, hogy Krisztust oly módon követhessük, mely időnk, erőforrásaink és tehetségünk nagyobb odaadását követeli? Mi tart vissza? Túl kicsi a hitem és bizalmam Krisztusban? Elég erős a hitem a kihíváshoz? Krisztus hív minket, hogy „jöjjünk és lássuk”, hogy milyen új értelmet nyerhet életünk, ha még jobban elmélyítjük benne odaadásunkat.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, taníts meg arra, hogy ne féljek, hanem bátor legyek, hogy igazán átadjam neked időmet, erőforrásaimat és adottságaimat. Szeretnék neked segíteni, hogy felépítsd országodat az emberszívekben! Tudom, hogy nem fogok benned csalódni, mert megerősíted hitemet és átalakítasz szereteteddel.

Elhatározás: Ezen a héten minden nap egy kis időt fogok szánni arra, hogy leüljek, és a hitemet jobban megismerjem, különösen azokat a területeket, amiket másoknak csak nehezen tudok elmagyarázni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."