Regnum Christi A hit szemévelÉvközi második hét - szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

P. Walter Schu LC 

Mk 3, 20-21
Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Bevezető ima: Ismét eltelt egy hét, szolgálatban veled és érted. Milyen öröm, milyen tisztelet és dicsőség ez, hogy egy olyan királyt szolgálhatok, mint amilyen Te vagy! Uram, tudom, hogy mindent újjá teremtesz, és hogy hagyod, hogy ennek az imának az idején újnak és tisztábbnak lássam a hitet.

Kérés: Uram, segíts, hogy egyre jobban munkálkodjam azon, hogy mások számára a boldogság forrásává váljak!

1. Egy otthon Jézus Krisztus számára. Tudjuk, hogy Jézus nyilvános működése alatt újra és újra Kafarnaumban lakott (Mt 4,13). A mai evangéliumból megtudjuk, hogy a mi Urunk nem talált otthon nyugalmat. Azok az emberek, akiknek prédikált, egészen házának ajtajáig követték Őt. Ha mi egy fárasztó munkanap után hazaérünk, ki akarjuk pihenni magunkat, de talán a házastársunk és a gyerekeink várnak ránk. Szükségük van a szeretetünkre, és ez azt jelenti, hogy nekik ajándékozzunk időnket, segítségünket és együttérzésünket. A távolabbi családtagoknak, szomszédoknak, barátoknak és szükséget szenvedő embereknek éppen így szükségük van segítségünkre és kedvességünkre. Szeretteinknek és a segítségre szorulóknak ki kell rángatniuk minket önmagunkból, hogy Krisztushoz hasonlóan hozzájuk forduljunk, és őket szolgáljuk egész napon át szeretetből. Igyekszem azon, amikor hazajövök, hogy családom számára a boldogság és a támogatás forrása legyek, vagy elzárom magam önzésből mások szüksége elől?

2. Egy másokért élő ember. „Jézus olyan ember volt, aki másokért élt. Olyan sokan tolongtak Jézus és tanítványai körül, hogy enni sem volt idejük. Semmi sem volt fontosabb Jézus számára, mint hogy felebarátainak lelkét szeretetével és igazságával táplálja, olyannyira, hogy a saját maga táplálásáról is lemondott. Ez az önfeláldozó magatartás átitatta földi létének minden pillanatát, és életének teljes odaadásában csúcsosodott ki a kereszten, a Kálvárián” (John Bartunek LC: A jobbik rész. 375. o.). Mennyire hat át a vágy, hogy a körülöttem élőket szolgáljam, egészen az áldozatig, irántuk való szeretetem mértékéig? Mondták már rólam valaha, hogy őrült vagyok, amiért annyira odaadom magamat másokért?

3. Elment az esze? Jézus egyik rokona, akinek a világnézete túlságosan is emberi volt, azt hitte, hogy Krisztus túlzásba vitte másokért való odaadását. „Azt hitték, hogy az egyetlen magyarázat erre az, hogy megőrült. Ha az evangéliumnak e szavait olvassuk, nem más, mint Jézus irántunk való szeretete érint meg minket: az emberek ezért tartották Őt őrültnek. Sok szentet őrültnek néztek, aki Jézus példáját követte – de ők szeretetből voltak őrültek, Krisztus iránti szeretetből” (The Navarre Bible: Szent Márk. 87. o.). Vágyom arra, hogy Krisztust szeressem szívemben és életemben, egészen az őrületig? Életem nagy célja a szentség elérése – nem a magam kedvéért, hanem hogy Krisztus szeretete vegyen körül, hogy segítsek, hogy országát minden szívben felépítse?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm neked a hit ajándékát. Ez az ajándék drágább, mint maga az élet. Segíts másokat a hit szemével néznem, hogy odaadjam magam nekik szeretetben és gondoskodásban, ahogy Te is tetted. Segíts őrülten szeretni téged, amikor testvéreimet szolgálom.

Elhatározás: Ennek a hétnek a végén különösen is családom gondjainak és szükségleteinek szentelem magam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."