Regnum Christi A böjtölés boldogságaHamvazószerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Mt 6,1-6,16-18
A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Bevezető ima: Uram, nagyböjt kezdetén az Egyház intenzív lelki időszak előtt áll. Segíts, hogy ezt egyre szilárdabb, erősebb és valóságosabb hitben tudjam megélni! Kérlek, add meg nekem, hogy élni tudjak azokkal a lelki eszközökkel, melyeket felajánlasz nekem, s így ezt a szent időszakot elszántan, nagylelkűen és bátran tudjam végigjárni!

Kérés: Uram, add meg a kegyelmet, hogy egész szívemből megtérjek!

1. Böjti gyakorlatok. Amikor megkezdődik a nagyböjt, arra emlékeztet minket az Egyház, hogy bűneink miatt bűnhődnünk kell, és Istennel őszintén ki kell engesztelődnünk. Minden olyan próbálkozás, amikor a lelki életet, - ennek fő oszlopait, az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást – elhanyagoljuk, homokra építjük házunkat. Az ima megtisztítja szándékainkat, és minden cselekedetünket Istenhez köti. A böjt megszabadít az elkényelmesedéstől, és önzésünktől. Az alamizsnaosztás kifejezi, hogy a szegényekben Jézus a mi testvérünk, és hogy Krisztusban mindannyian egy családhoz tartozunk. Ezen kívül arra is emlékeztet minket, hogy a gazdagság Isten szeretetében van és nem a földi dolgok birtoklásában. Mindenkinek szüksége van arra, hogy megvizsgálja lelki életét, és így biztosan azon igyekezzen, hogy gyakorolja az imádságot, a böjtölést és az alamizsnálkodást. 

2. Ne a látványosság kedvéért! Jézus kemény kritikával illeti a képmutatókat, akik azért cselekszenek mások előtt, hogy dicséretet kapjanak tettükért. Az ilyen cselekedetnek Isten előtt nincs értéke, s nem jelent bűnhődést bűneinkért; csak növeli tartozásunkat. Jézus arra hív, hogy magunkban imádkozzunk, böjtöljünk, és titokban adjunk alamizsnát, anélkül, hogy erről bárki is tudomást szerezne. Így lehetünk biztosak abban, hogy mindezt Isten iránti szeretetből tesszük, és nem önmagunk szeretetéből. Mindaz, aki buzgóságát és nagylelkűségét mások elé tárja, „Már megkapta jutalmát.”- így nem gyűjt ezzel mennyei kincset. Ne akarjunk nagy szavakat, maradjanak rejtve jó cselekedeteink, egyedül Istennek akarjunk tetszeni!

3. Isten a jókedvű adakozókat szereti. Semmi nem visz minket Krisztushoz közelebb, mint vele együtt haladni az úton, és azokat a dolgokat tenni, amiket Ő is meg tett Atyja iránti szeretetből. A nagyböjti időben arra hív minket Isten, hogy megtisztítsuk szívünket és értelmünket, szándékainkat pedig újra felé fordítsuk. Krisztus nyilvános működését az Atya iránti engedelmesség, szeretet és az Ő akaratával való egyesülés hatotta át. A nagyböjtre legyen nekünk is ez az elhatározásunk, hogy egyszerű, de határozott cselekedeteink Jézusnak ezt az engedelmességét és szeretetét tükrözzék vissza. Mit tehetnék még ma Istenért? Milyen áldozatot hozhatok érte, ami tetszésére lesz? Elhatározásomat mások tudta nélkül fogom végrehajtani.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, add meg nekem a kegyelmet, hogy nagy lelkesedéssel kezdjem a nagyböjtöt! Segíts, annak a tudásnak az örömében élnem, hogy a Te jelenlétedben élhetek, és neked, csakis neked kell tetszésedre lennem!

Elhatározás: A nagyböjt kezdetén elmegyek gyónni, és ebben a szent időben komolyabban veszem az imádságot, a böjtöt és az alamizsnálkodást.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."