Prohászka Ottokár breviáriumaSzent Antal apát

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Mert nem elég csak hinni, hanem a hitből kell élni! A hitből való élet éppen olyan, mint a többi élet; rejtélyes forrásai vannak, s ami az embert át nem járja, az nem alkotja életelemét. Amint az arcszínt nem lehet festeni, — akik festik, azok hervadó virágok, — hanem az életnek legtitkosabb forrásából, a vérből, az életerőből kell annak kigyulladnia, éppen úgy a hitnek szellemét nem lehet sem mondásokkal, sem betanult prédikációval pótolni; meggyőződést pótolni nem lehet. Ha a hit, mint mély meggyőződés él bennünk, akkor az embert Jézus iránt való imádás s mély tisztelet, az egyház iránt való teljes odaadás, saját üdvösségünknek az Ő üdvével való azonosítása járja át; ez a szellem igazítja el minden gondolatában, érzésében, cselekedeteiben, ez lesz a mi őrangyalunk.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 89. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."