Prohászka Ottokár breviáriumaAssisi Szent Klára

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Valóban élni Istennel szemben annyit jelent, mint klauzulák, kifogások, föltételek nélkül teljesen meghódolni neki, átadni neki magát eszünkben a hit által, szívünkben életünk odaadása által, törekvéseinkben, minden munkánknak, verejtékünk s könnyeink gyöngyeinek fölajánlása által. E valóságnak sok foka van; az élet körülményei határozzák azt meg; más a papnak, más a családatyának életvalósága; többet ad neki az egyik, kevesebbet a másik; de bármennyit ád, a valósághoz az is kell, hogy ne tartson magáról semmit a legnagyobb hűség mellett sem: servus inutilis sum, quod debui, feci; hogy ne igényeljen maga számára semmi különös kegyelmet, semmi különös providenciát, elég, hogy az Isten szeret minket és szeret engem; hogy ne várjon különös revelációkat, elég nekem a reveláció napja, melynek sugaraiban én a nagy Istennek kis mezei virága vagyok.

[PO ÖM, XVII., Élet Igéi II., Az Úr ünnepei, 97-98. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."