Prohászka Ottokár breviáriuma

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Mert a mai világ atmoszférája a szabadság. Minden ember született individualista, aki azt gondolja, hogy nem érvényesül másképp, mint ha saját akaratát, önfejét, vágyait követi. Igaz, nincs érvényesülés, csak szabad akarat által; de annak a szabad akaratnak teljesen az Úristen akarata alatt kell állnia. Mert szabadon vétkezni, garázdálkodni, káromkodni, ez a szabadságnak oly összeköttetése, mely máris bűnt jelent. Igazi szabadság csak az engedelmesség korlátai közt virul. Ahol nem engedelmeskednek, ott garázdálkodnak. Azt írja Tolsztoj Schmidt Jenőnek Budapestre: «Mi legyen az ember életének feladata más, mint teljesíteni a végtelen Isten akaratát». Azt mondja a híres Ruskin: «Az arkangyaltól az utolsó bogárkáig, a nagy bolygó iramlásától az utolsó porszemig, minden csak az engedelmesség által áll fönn».

[PO ÖM, XVIII., Élet Igéi III., Szűz Mária, 8. old.]

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."