Pietrelcinai Szent Pio (1887-1968) „Padre Pio” Stigmatizált kapucinus ferences pap,lelkivezető és a szegények barátja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23
Pietrelcinai Szent Pio (1887-1968) „Padre Pio” Stigmatizált kapucinus ferences pap, lelkivezető és a szegények barátja

Élete

+ Az ember, akit később az egész világon egyszerűen „Pio atya” néven ismertek meg, 1903-ban lépett be a kapucinus ferencesek közé.

+ Röviddel 1910-es felszentelése után fájdalmat kezdett érezni a kezében és a lábában. A következő évben bevallotta, hogy „több mint egy éve láthatatlan stigmái vannak”.

+ 1918-ban Pio átélte a „transzverzáció” (lándzsával való átszúrás) misztikus élményét, amely egy folyamatosan vérző sebet hagyott az oldalán. Egy hónappal később a kezén és a lábán lévő stigmák láthatóvá váltak, és így maradtak egészen a halála előtti napon celebrált utolsó szentmiséig.

+ Az egyházi hatóságok szigorú ellenőrzés alá helyezték, és két évre felfüggesztették minden papi tisztségéből (kivéve a magánmisék elmondását).

+ Az emberek folyamatosan özönlöttek a szerzeteshez, hogy útmutatást kérjenek és meggyónjanak. XII. Pius pápa arra bátorította, hogy a hívekből imacsoportokat alakítson. 1940-ben Padre Pio segített egy nagy kórház létrehozásában San Giovanni Rotondóban, nem messze a szerzetesi kolostortól.

+ Pio atya 1968. szeptember 23-án halt meg. 2002-ben szentté avatták, ekkor került be emléknapja a liturgikus naptárba.

Imádságra és elmélkedésre

„Ő teljesen magának akar téged, azt akarja, hogy minden bizalmadat és minden szeretetedet egyedül Őbelé helyezd, és éppen ezért küldi neked ezt a lelki szárazságot, hogy még szorosabban egyesülj vele.” - Pietrelcinai Szent Pio.

Imádság

Mindenható, örök Isten, te Szent Pio áldozópapnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék Fiad szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságod csodái. Közbenjárására add, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."