Napi szentSZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11
Napi szent SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Előkelő családban született 1030 körül Krakkó mellett. Gniezno-ban, majd Franciaországban tanult. Előbb falusi plébános volt, azután 1072-ben Krakkó püspöke lett. Szülei halála után a szegények között elosztotta örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt, és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli és erkölcsi példamutatást.

II. Boleszláv királyt bűnös élete miatt többször figyelmeztette. A király hamis tanút állított a püspök ellen, de Isten csodával mentette ki az alaptalan vádaskodásból. Szaniszló félelem nélkül intette a királyt, végül kiközösítette kicsapongó életmódja miatt. A felbőszült király gyilkos dühében - szentmise közben - maga végzett a püspökkel 1079 április 11-én. A szent vértanú holttestét a krakkói székesegyházban helyezték el.

http://www.katolikus.hu/szentek/0411.html

Vértanúságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Választható olvasmányok

Jel 12,10-12a
A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

Jn 17, 11b-19
A világ gyűlölte őket.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A vértanú vére megtermékenyíti az Anyaszentegyház életét. Vértanú lelkületű főpapokért és papokért imádkozzunk együtt:

  1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy akaratod szerint vezesse híveidet.
  2. Ajándékozd a vértanúk hitét és erejét főpapjainknak és papjainknak, hogy bátran képviseljék az igazságot.
  3. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik készséggel szentelik Neked magukat.
  4. Alakítsd szívünket alázatossá, hogy lelkivezetőink irányítását engedelmes lélekkel kövessük.
  5. Engedd, hogy a szent vértanúk érdemeiért mi is eljussunk Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége. Kérünk, Szent Szaniszló vértanú püspök közbenjárására adj hősies lelkületű főpapokat és papokat, akik életük példájával egyre közelebb vezetnek minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."