Napi szentSZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
22
Napi szent SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA

A IV. századtól kezdve ünneplik ezt az ünnepet, az Egyház egységének kifejezésére. Péterre, a kősziklára épül az Egyház, de Jézus Krisztus az, aki kősziklává tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti ma is Egyházát.

Vele akarunk találkozni mai Szentmisénkben is. Urunk, Jézus Krisztus Szent Péter apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett Szent Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai napon. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.

kép: Guio Reni: Krisztus átadja Péternek a kulcsokat, XVII. század

Jézus ígéretéről szól a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr így szólt Simon Péterhez: Imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hanem egykor megerősödve támasza lehess testvéreidnek.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus az Egyházat adta az üdvösség elnyerésének eszközéül. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy bűntől mentesen, élő tagjai legyünk Titokzatos Testének, az Egyháznak.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát Egyházadra bíztad:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

 

SZENTLECKE 1Pét 5, 1-4
Szent Péter, az első pápa, főpásztori tekintélyével és egyházfői aggodalmával tanítja és figyelmezteti az egyházi elöljárókat hivatásuk betöltésére.

EVANGÉLIUM Mt 16, 13-19
Az Egyházhoz tartozás alapvető követelménye a Krisztus-hit. Jézus Istenségének megvallásáért lett Péter apostol az Egyház feje és szikla-alapja. Krisztus Istenségének megvallása épít minket az Egyházba.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy szerte a világon, ahol csak hallottak Krisztusról és az Ő evangéliumáról, a hívek mind egyesüljenek Péter apostol utóda, a Pápa vezetése alatt.

  1. Add meg, Urunk, Egyházadnak az egységet hitben és szeretetben.
  2. Add hogy mindenütt figyelmesen és tanulékony lélekkel hallgassák földi helytartód, a Pápa szavát.
  3. Add, hogy az Egyház minden tagját tisztelet és engedelmesség kösse a Pápához.
  4. Add, Urunk, hogy az apostol-utódok vezetésével napról napra tökéletesebbek lehessünk.
  5. Add, hogy a küzdő Egyház tagjai sorából a megdicsőült Egyház tagjai közé juthassunk.

Urunk, Jézus Krisztus! Azt akartad, hogy híveid Szent Péter fősége alatt egyesüljenek, és engedelmeskedjenek Péter utódának, a Pápának. Kérünk, segítsd híveidet kegyelmeddel, hogy megnövekedjünk a tiszteletben és engedelmességben, és a Pápa vezetésével eljuthassunk Országod dicsőségébe. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.Forrás: Bárdosy Éva


 

  1. Áldd meg Szent Péter mai utódját és az apostolok utódjait! Legyenek jó pásztorok, s a szolgálat legyen számukra egyre édesebb iga, hallgass meg, Urunk!
  2. Adj bátorságot Péter utódainak a történelem folyamán bátran élni a tőled kapott fölhatalmazással! Hogy merjenek oldani is, kötni is, rád és az idők jeleire figyelve, hallgass meg, Urunk!
  3. Nyissa meg szívünket a Szentlélek, és Te, mennyei Atyánk nyilatkoztasd ki számunkra is a test és a vér helyett, hogy kicsoda valójában Jézus! Hallgass meg, Urunk!
  4. Tedd figyelmessé a mai ember ínségeire az Egyházat, hogy ne a betű, hanem a Lélek szolgálatában segítsenek oltani az igazság utáni vágyunkat! Hallgass meg, Urunk!
  5. Hogy a Szent Péter székéhez, Rómába zarádokoló hívek hite tanúságot tegyen arról, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! Hallgass meg, Urunk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."