Napi szentSZENT MÁRK EVANGÉLISTA

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
25
Napi szent SZENT MÁRK EVANGÉLISTA

Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr szenvedése idején még ifjú volt.

Szent Pál első apostoli útján elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordult. Ezért a második apostoli úton már nem vett részt, hanem Barnabással együtt Ciprus szigetére ment. Később Péter apostollal együtt Rómában tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta le evangéliumában.

Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: "A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!"

http://www.katolikus.hu/szentek/0425.html

Az evangélium megírásával betöltötte az Úr parancsát, amiről a szentmise Kezdőéneke emlékezik:
Menjetek el az egész világra: hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Alleluja!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A sátán, mint ordító oroszlán körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy erősen tudjunk ellenállni minden kísértésnek.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki emberekre bíztad evangéliumod hirdetését:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki megparancsoltad, hogy minden teremtménynek hirdessük az Evangéliumot:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki együttműködsz azokkal, akik az igehirdetésben fáradoznak:
Uram, irgalmazz!

DICSŐSÉG

SZENTLECKE 1Pét 5,5b-14
Szent Márk hűséges kísérője volt Szent Péter apostolnak, és mellette tanulta meg Krisztus szeretetét. Hűségesen lejegyezte mindazt, amit Krisztus földi helytartója, az Egyház látható feje mint keresztény tanítást adott. A messzi idők távlatából hangzik felénk köszöntése.

EVANGÉLIUM Mk 16,15-20
Mennybemenetele előtt Jézus parancsot adott az apostoloknak, hogy menjenek el az egész világra. A missziós küldetés minden teremtményhez szól. Jézus megígérte, és valóban együttműködött az igét hirdetőkkel.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, hogy Urunk, Jézus Krisztus erősítse az evangélium tanításának igazságait, és Szent Márk közbenjárására növelje hitünket.

  1. Adj, Urunk, Egyházadnak igehirdetőket, hogy egyre jobban megismerjük az evangélium tanítását.
  2. Engedd, Urunk, hogy a pogány népek is meghallják az evangélium üzenetét.
  3. Növeld, Urunk, hitünket, hogy általunk is terjedjen Országod örömhíre.
  4. Áldd meg mindazok munkáját, akik parancsod szerint a missziókban tevékenykednek.
  5. Add, hogy az evangélium ismerete elvezessen minket a megdicsőült Egyházba.

Urunk, Jézus Krisztus, mérhetetlen ember-szeretetedben Szent Márk evangélistát tanításod hírnökévé tetted. Kérünk, add, hogy közbenjárására mi is megerősödjünk a hitben, és betöltve parancsodat, általunk is terjedjen evangélumod. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."