Napi szentSZENT I. MÁRTON PÁPA

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
Napi szent SZENT I. MÁRTON PÁPA

Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni.

A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

http://www.katolikus.hu/szentek/0413.html

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke:
Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Választható olvasmányok

2Tim 2, 8-13; 3, 10-12
Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, sem a szolga Uránál. Urunk az ő keresztjéből adott a vértanúknak. Kereszthordozásunkhoz az állhatatosságot kérjük közös imával:

  1. Adj, Urunk, erőt, hogy készséggel hordozzuk keresztjeinket.
  2. Add, hogy zúgolódás nélkül fogadjuk a megpróbáltatásokat.
  3. Add, hogy szilárdan kitartsunk a hitben, és az Irántad való szeretetben.
  4. Add, hogy egész életünk hitvallás lehessen.
  5. Add, Urunk, hogy a földi élet után szentjeid között kapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! Te előre megmondtad, ha üldöznek engem - üldözni fognak titeket is. Kérünk, add kegyelmedet, hogy a vértanú pápa, Szent Márton közbenjárására és példájára halálunkig hűségesek legyünk a hitvallásban, és készséges szeretettel hordozzuk nyomodban keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."