Napi szentSZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
23
Napi szent SZENT ADALBERT PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Előkelő családból származott, és a keresztségben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök szentelte pappá, és nem sokkal később utóda lett a püspöki székben.

Szigorú életmódjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd 992-ben visszatért Magyarországon keresztül a püspöki székébe. Mivel az ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben Magyarországra jött, és egy esztendős itt-tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt. A pápa parancsára 996-ban megpróbált visszatérni Prágába, de mivel ott nem fogadták be, előbb Lengyelországban térített, majd Poroszországba ment, ahol 997 április 23-án vértanúságot szenvedett.

kép: Benczúr Gyula (1844-1920): Vajk megkeresztelése 1875 Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

http://www.katolikus.hu/szentek/0423.html

Isten kiválasztó jóságát és végtelen kegyelmét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted, övék a boldog örökkévalóság.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! A szentek készek voltak életüket is odaadni Jézusért, mert mindenek fölött szerették Őt. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lelkünk legyen kifejezője Iránta való szeretetünknek.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki jó Pásztornak nevezed Magad:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki életedet adtad nyájadért:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra és apostol utódokra bíztad művedet:
Uram, irgalmazz!

OLVASMÁNY Sir 51,1-12
Isten a legnagyobb megpróbáltatásban sem hagyja el a benne bízókat.

vagy (ahol főünnep ott mindkettő)

SZENTLECKE Jak 1,2-4;12
Szent Jakab intése szól felénk: Tartsátok nagy örömnek, testvéreim, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket! A hit megpróbáltatása állhatatosságot eredményez! De ha a hitünk elakad, elveszíti életünk szilárd tartását: Ide-oda sodródunk, összezavarodunk.

EVANGÉLIUM Jn 15,18-21
Azok, akik Krisztushoz tartoznak, részesülnek az Ő sorsából. Ha üldözték őt, üldözni fogják a követőit is. De nem csak a megaláztatásból és üldöztetésből részesülnek, hanem a megdicsőülésből is, mert az Atya szeret minket, és mint gyermekeit, meg is akar jutalmazni bennünket.

(HITVALLÁS)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy küldjön századunknak vértanú lelkületű apostolokat, akik az új pogányságból az igazi keresztény életre nevelnek minket.

  1. Add, Urunk, hogy szentjeid példája és közbenjárása megváltoztassa életünket.
  2. Add, hogy Szent Adalbert tiszteletével megerősödjön bennünk keresztény hivatásunk.
  3. Add, hogy a hit, amit Szent Adalbert közvetített, egész nemzetünket átjárja.
  4. Add, Urunk, hogy századunkban is legyenek vértanú lelkületű szent papjaink és főpapjaink.
  5. Add, hogy Szent Adalbert közbenjárására eljuthassunk Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Az egyedül üdvözítő hitet Szent Adalbert munkássága által ültetted el pogány magyarságunkban. Kérünk, az ő közbenjárására engedd, hogy megnövekedjen köztünk az elültetett kegyelem, és példája nyomán népünk kereszténnyé, papjaink pedig szentté váljanak. Általad, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."