Napi szentSOUBIROUS SZENT BERNADETT

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16
Napi szent SOUBIROUS SZENT BERNADETT

Egy enyhe téli napon rőzsegyűjtés közben ragyogó fénnyel körülvett lányalakot látott meg a Gave folyócska partján levő sziklabarlangnál. Ijedtében Rózsafüzérét kapta elő, a kisértés gondolatát keresztvetéssel akarta elhessegetni. A jelenség is keresztet vetett a rózsafüzérével, Bernadettel együtt némán imádkozta a szentolvasót. A kis Bernadettel rőzsét gyűjtő társnői semmit sem láttak a jelenésből.

1858. február 11. és július 16. között Lourdes-ban 18-szor megjelent a Szűzanya a gyermeknek itt a Massabielle barlangnál. A Szűz kérte, hogy az emberek engeszteljenek, tartsanak bűnbánatot és építsenek kápolnát a jelenések helye, a massabielle-i barlang fölé. Később a nevét is elárulta az ismeretlen "Hölgy": "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás".

A jelenéseknek gyorsan terjedt a híre. Egyházi és világi hatóságok is vizsgálták a jelenések hitelességét, Bernadett sok lelki megpróbáltatása után végül is megállapították a látomások valódiságát. Csodás, megmagyarázhatatlan gyógyulások is történtek a barlangnál fakadt forrásnál. A látomás helyéhez ma is milliók zarándokolnak.

Bernadett 1844 január 4-én született Lourdes-ban, szegény munkáscsaládból. Már gyermekkorában sokat kellett dolgoznia. 14 éves volt, amikor tizennyolcszor megjelent neki a Szűzanya. Mária azt mondta neki, hogy nem ebben az életben, hanem a túlvilágon teszi boldoggá.

A jelenések miatt sokat zaklatták még az egyháziak is addig, amíg a jelenéseket hivatalosan el nem ismerték. Jelen volt még, amikor Lourdes-ban megépült az altemplom. Azután 1866 júliusában bevonult a Caritas és Iskolanővérek Nevers-i kolostorába. Meg-nem-értés, betegség és szenvedés volt itt is a sorsa. Fogadalmát is csak akkor tehette le, amikor betegsége életveszélyesre fordult.

Mindössze 35 évet élt. 1879 április 16-án halt meg a Nevers-i kolostorban. Holttestét épségben találták meg, amikor 30 év múlva felnyitották a sírját. Így látható teste most is a templom oldalkápolnájában. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.

Példája:
Nem tudhatod, mire vagy kiválasztva, de a feladataidat maradéktalanul hajtsd végre!

http://www.katolikus.hu/szentek/0416.html

Csodálatos életére találóan alkalmazza az Egyház a szentmise Kezdőénekét:
Jöjj, Krisztus jegyese, vedd a koronát, amelyet az Úr neked készített örökre!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten azoknak adja meg az örök élet koronáját, akik hűségesen teljesítik akaratát. Vizsgáljuk meg hát lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz segítségével elnyerjük az élet koronáját.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki még Édesanyádban sem akartál találkozni a bűnnel:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki az örök életet ajándékozod azoknak, akik mindent elhagyva követnek Téged:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki mindannyiunkat meghívtál a menyegzői lakomádra:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE Jel 21, 1-5a
Szűz Mária - Isten szent temploma

EVANGÉLIUM Mt 12, 46-50
Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Imádkozzunk, Testvéreim, és kérjük Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kegyelmével erősítsen meg bennünket is a végső állhatatosságra:

  1. Vonzzál Magadhoz, Urunk, hogy egész életünk szeretetével kövessünk Téged.
  2. Add, hogy életünk minden pillanatában méltók legyünk meghívásunk kegyelméhez.
  3. Engedd, hogy megérezzük égi Édesanyánknak, a Szeplőtelenül Fogantatott Szűznek anyai gondoskodását.
  4. Erősíts bennünket a megpróbáltatások idején, hogy mindig hűségesek legyünk.
  5. Add, hogy földi életünk után a szentek között, jobbodon kapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! A szentekben csodálatos példaképeket állítottál elénk Kérünk, add, hogy Szent Bernadett példáját követve gyermeki szeretettel ragaszkodjunk a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzhöz, és anyai vezetésével eljussunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."