Napi szentDAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
Napi szent DAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Damiani Szent Péter remeteként, majd a pápa tanácsadójaként és követeként Jézusról, az Isten Fiáról tanúskodott. Szavával és életével mutatta meg, mit jelent Isten útján járni. Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Ha az ember istenné akar lenni, biztos, hogy saját pusztulásának útjára lépett. De aki alázatosan Krisztus nyomába szegődik, az eljut az örök életre.

1006 körül született. Testvére tanította. Rövid ideig Ravennában tanított, majd kamalduli bencés lett. Nagyon kemény, önsanyargató életet élt. IX. István pápa ostiai püspökké és bíborossá tette. Az Egyház nagy reform-munkájában részt vett. Mint tudós, páratlan felkészültségről tett tanúságot, mint hitszónok, lángoló beszédeivel keltett csodálatot. Csodálatos volt a Szentszék iránti hűsége és engedelmessége. 1072 február 22-én halt meg. Sírja a faenzai cisztercita kolostorban van.
Forrás: Bárdosy Éva, Hankovszky Miklós

kép: Andrea Barbiani: Damján Szent Péter, 1776, Classense Könyvtár, Ravenna

Damjani Szent Péter lángoló Istenszeretete példa számunkra, hogy egyre többet tudjunk Istenről, és mindig készen legyünk a tanúságtételre.

http://www.katolikus.hu/szentek/0221.html

Tudományát és életszentségét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Az Isten igazságaiban jártas emberek tündökölnek majd, mint a napfényes égbolt, és akik sok embert igazságra tanítanak, csillagként ragyognak mindörökké.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel helyesen ismerjük meg az Istent.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyei Atya üzenetét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a tökéletességre hívtál minket:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE 2Tim 4, 1-5
Az emberek éppen az eredeti bűn átka következtében szívesebben hajlanak a mesékre, mintsem a józan tanításra. A püspök feladata, hogy szavával és élete példájával állandóan a jót tanítsa és élje.

EVANGÉLIUM Jn 15, 1-8
A véges ember nem tud végtelen értékű cselekedetet létrehozni. Ahhoz, hogy az örök életre értékes cselekedetet tegyünk, szükséges, hogy szoros, élő kapcsolatban legyünk az élet Szerzőjével, Jézus Krisztussal, az igazi Szőlőtővel.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus Egyházát tudós tanítókkal és szentekkel ajándékozta meg, hogy általuk újítsa meg az Egyházat. Kérjük, küldjön új, szentéletű tanítókat. Imádkozzunk közösen:

 1. Adj, Urunk, tudós szenteket Egyházadnak, akik fáradhatatlanok az igazság tanításában.
 2. Adj tanulékony szívet, hogy a szentek példáját kövessük.
 3. Erősíts minket, hogy állhatatosan kitartsunk az igazságban és a tevékeny felebaráti szeretetben.
 4. Engedd, Urunk, hogy mindig hűségesek legyünk földi Helytartódhoz, a Pápához.
 5. Vezess minket, Urunk, a földi élet után szentjeid társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad fényes korszakait adták a szent tanítók. Kérünk, adj új szenteket korunknak, akik életük példájával és szavukkal megtanítanak minket tisztelni földi Helytartódat, a Pápát, és elvezetnek bennünket Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


 1. Add, hogy a téged követők szájából csakis áldás szálljon a teremtett világra! Hogy nyelvünk jóvoltából dicséreteddé legyen az egész teremtés! Hallgass meg, Urunk!
 2. Ahogyan Damiani Szent Pétert meghívtad szolgálatra és kiárasztottad rá a Szentlelket, töltsd el népedet, és néped vezetőit Lelked erejével! Hallgass meg, Urunk!
 3. Hogy mindnyájan téged hallgassunk, megértsük az Igét, és minden szavunk az igazságot, a vigasztalást, az örömhírt hirdesse! Hallgass meg, Urunk!
 4. Örvendeztesd meg a nemzeteket is bölcs, kiváló, nem haszonleső vezetőkkel! Hallgass meg, Urunk!
 5. Vigasztaljon és erősítsen meg minket a mai szentmise, amikor hozzánk jössz a kenyér és bor színe alatt! Hallgass meg, Urunk!
 6. Tedd teljessé elhunyt testvéreink életében a lelkipásztorok munkáját: üdvözítsd őket világ Megváltója! Hallgass meg, Urunk!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."