Napi szentBOLDOG ÖZSÉB, PÁLOS RENDALAPÍTÓ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20
Napi szent BOLDOG ÖZSÉB, PÁLOS RENDALAPÍTÓ

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend alapítója.Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett.

Csodás látomása után a környékbeli remetéket maga köré csoportosította. Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
forrás: Hankovszky Miklós

http://www.katolikus.hu/szentek/1113-210.html

Remete-életének hálaadását mondja el a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr az én örökségem és osztályrészem. Te adod ezt nekem, Uram. Kiváló sorsban részesültem, örökségem drága nekem.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden jószándékú embert:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE Fil 3, 8-14
Földi létünk önmagában is érték, és minden,ami a létünkkel kapcsolatos: érték. Mégis, mindezek eltörpülnek és szinte értéktelenné válnak, ha a dolgokat Krisztushoz mérjük. Semmit sem lehet hozzá hasonlóvá tenni, ami felérne Krisztus ismeretével és az Ő szolgálatával.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30
Isten mindent átadott a Fiúnak: Övé az egészvilág fölötti uralom. De hatalmát nem az önkény jellemzi, hanem a szelídség és az alázatos szívűség. Így bátran mehetünk Hozzá, és tanulhatunk Tőle, mert példája életet ad a világnak.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust,hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak és Egyházának.

  1. Adj, Urunk, újhivatásokat, akik életük példájával tanítanakaz akaratod szerinti életre.
  2. Növeld bennünk az örök élet megismerésének vágyát, hogy a magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.
  3. Add, hogy a lélek csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.
  4. Add, hogy akik életüketNeked adták, állhatatosak maradjanakönátadásukban.
  5. Add, hogy földipályafutásunk után szent őseink társaságábankapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! Teelhoztad nekünk az örök életre szóló kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk, érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára megszeressük a magány beszédes csendjét, és kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."