Napi ige Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnapAdalbert, Adolf, Demeter, Karola, Kozma, Vince

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. (Zsolt 98,2)

Amikor [Pál és Barnabás] megérkeztek [Antiókhiába], összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. (ApCsel 14,27)

Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnap

Olvasmányok: Jn 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45 és 2Tim 1,7–10

Lekció: Ef 3,13–21
JSir 3,22–33

Igehirdetési ige: Lk 14,12–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Egy legenda szerint amikor a rómaiak Korinthoszban, az iszthmoszi játékok idején kihirdették a görög városok függetlenségét, a görögök először annyira meglepődtek, hogy nem hitték a kijelentést igaznak. Ám amikor a rómaiak másodjára is bejelentették a hellén városállamok szabadságát, akkor a görögök akkorát kiáltottak örömükben, hogy a levegőben repülő madarak is holtan estek a földre ijedtükben.

Hasonló reakcióval találkozunk a zsidó nép ókori történetében is. Ők, amikor meghallották Círus perzsa király rendeletét, amely a zsidók fogságból való hazatérését engedélyezte, olyanok lettek, mint az „álmodók”, majd szájuk „megtelt nevetéssel”, „nyelvükön örömkiáltás” volt, s „ujjongva” örvendeztek (Zsolt 126).

A szabadság, amelyet a görögök a rómaiaktól, a zsidók pedig a perzsáktól kaptak, egy nép másiktól való békéje volt (még ha a görögök esetében ez nagyrészt csak látszólagos volt is). Ehhez az örömhöz képest még nagyobb okunk van örülni akkor, amikor a lelkünk valódi szabadságát kapjuk Istentől, amikor a lelkiismeretünk szabadságát hirdeti az Úr. Mily nagy örömre fakaszthat minket az, hogy a lelkünknek is szabadságot szerzett Jézus!

*

Drága Istenünk! Hálát adunk végtelen szeretetedért, amellyel valódi szabadságot szereztél nekünk. Köszönjük, hogy megmutatod szabadító erődet, amelyben a te igazságod válhat nyilvánvalóvá: az, hogy végtelenül szeretsz bennünket. Ámen.Szerző: Kodácsy-Simon Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."