Napi igePiroska, valamint Margaréta, Margit napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

[Uram,] te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. (Neh 9,6c–d(külső hivatkozás))

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. (Róm 11,36a(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 5Móz 4,5–13(külső hivatkozás) és Lk 5,33–39(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

„Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.”
Így sóhajt fel csodálattal és ámulattal Berzsenyi Dániel Fohászkodás című versében.
A mai nap nekünk is ezért adatott, hogy ámulattal és csodálattal, leboruló imádattal gondoljunk Istenre. Micsoda is az Isten? Az egész világ Ura. Ő teremtett mindent. Milyen gyönyörű és változatos a világ teremtő keze nyomán! Hogyan is gondolhatná bárki, hogy magától létrejöhetett volna mindez?!
Csak annyit mondhatunk el róla, amennyit megmutatott nekünk magából, de amit tudunk, az elég is. Tudjuk, hogy Isten szeret minket, kicsiny és gyarló embereket, s ezért lett emberré, és szabadított meg a bűn rabságából. Feltámadásával pedig reményt ad, hogy nem a halálé az utolsó szó az életünkben.
Az Isten Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek, s bár ez az emberi ész számára felfoghatatlan, azt mégis tudjuk, hogy hármas létében is értünk cselekszik. Amikor felhangzik Isten igéje, a mindig Krisztusra mutató Szentlélek folytonosan azon munkálkodik, hogy ébressze, növelje, gazdagítsa hitünket, erősítse gyülekezeti közösségünket. Méltó tehát arra, hogy csodáljuk, s leborulva imádjuk, mert bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké.

*

Istenünk, mennyei Atyánk! Leborulva imádjuk teremtő és gondviselő jóságodat és hatalmadat.
Istenünk, megváltó Krisztusunk! Leborulva imádjuk keresztet vállalt megváltó szeretetedet.
Istenünk, vigasztaló Szentlélek! Leborulva imádjuk a hitünkért és közösségünkért végzett szolgálatodat.
Légy áldott mindörökké! Ámen.


Szerző: Isó Dorottya

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."