Napi igePál, valamint Bottyán, Henrik napja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Napi ige Pál, valamint Bottyán, Henrik napja
Napi igék

Fenyíts minket, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy! (Jer 10,24)

Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. (1Thessz 5,9)

Olvasmányok

Róm 15,7-13Józs 8,30-35

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

"A harag rossz tanácsadó" – tartja a szólás. A haragos ember nem ura az indulatainak, feloldódnak a gátlásai, bármire képessé válik: szavakkal és cselekedetekkel is gyorsan megsebez másokat. Így járt Kain is, akiről azt olvassuk: "…nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét" (1Móz 4,5b), majd "amikor a mezőn voltak, rátámadt a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta" (1Móz 48b). A haragból gyűlölet lett, és az indulat addig gyűlt benne, míg ölés lett a vége. Kain tette minden erőszaknak, félelemkeltésnek, a másik ember eltiprásának a kezdete. A vérontás az emberiség kaini öröksége: Ábel vérének hullása óta mindez "ott van a levegőben", bármi bármikor megtörténhet, s a kaini indulattól, gyűlölettől mi sem vagyunk mentesek.

Egy másik vérontás is meghatározó jelentőségű esemény volt az emberiség életében: Jézus vérének hullása, amely "hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére" (Zsid 12,24b), mert Jézus kiontott vére helyrehozta azt, ami az első vérontás által elromlott. Jézus vére nem újabb halálért kiáltott, hanem életet adott: a bűn szennyétől megtisztított, a harag és a gyűlölség helyett békességet hozott. Ez a vérontás ma is "beszél" hozzám személyesen azért, hogy megváltozzon az életem, hiszen Jézus vére értem is hullott: bűntől, haláltól és kárhozattól engem is megszabadított, hogy elnyerjem az üdvösséget.


*

Urunk! Add, hogy mindig komolyan vegyük szavadat, hogy megváltozzon az életünk, és Jézus bűntörlő vére által új életet nyerjünk. Többé ne kelljen se nekünk, sem a környezetünknek szenvednie régi természetünk miatt, hanem elmondhassuk minden túlzás nélkül, a valóságnak megfelelően: "Nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem." Ámen.

Szerző: Tamásy Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."