Napi igeMónika és Flórián, valamint Szilvánusz napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. (Zsolt 138,3(külső hivatkozás))

Mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt... (Róm 10,12(külső hivatkozás))

Olvasmányok: 1Sám 16,14–23(külső hivatkozás) és Dán 9,20–27(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

„Gyökértelen az írás, a szó nyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, a tapasztalat” – írja Öveges József Kísérletezzünk és gondolkozzunk! című könyvében. A piarista pap-tanár megállapítása persze nem csak a természettudomány területén igaz. Hasonlóan érezhetünk az írások és szavak alapján az Istennel kapcsolatban gyűjtött tudásunk vonatkozásában is.
A mára kijelölt igék nyomán két olyan ember alakja jelenik meg előttünk, akik számára az istenkép nem átvett szavakra építő gyökértelen tudáson, hanem saját személyes tapasztalaton alapul. Ez formálja szemléletüket. A zsoltáros – a hagyomány szerint maga Dávid király – és Pál apostol is úgy vall Isten odafigyelő szeretetéről és bőkezű segítőkészségéről, mint akik a saját életükben tapasztalhatták meg ezek áldásait. Azt, hogy Isten meghallgatta Dávidot, amikor a kísértésben elbukott király a mélységből kiáltva kért segítséget. Azt, hogy az ítélkezéstől elvakult Saul szemeit Isten személyválogatás nélküli szeretetével nyitotta fel az igazság meglátására. Fontos szerepe lehet istenismeretünkben az írás és szó nyomán szerzett tudásnak, de hit ezekből akkor és ott születik, ahol a szavakhoz személyes élményként társul a tapasztalat és az arra építő szemlélet. Fedezzük hát fel tudatosan életünkben Isten jelenlétének jeleit!

*

Látó szemekért könyörgök ma hozzád, Istenem. Add, hogy életemben észre tudjam venni jelenléted, gondoskodó szereteted és megbocsátó irgalmad csodáit. Segíts, hogy ne csak tudjak rólad, hanem bízni is merjek benned, hogy mindennapi dolgaimban számoljak veled. Hallgass meg, amikor e mai napra is tőled kérek erőt és útmutatást. Ámen.

Szerző: Cselovszky Ferenc

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."