Napi igeFülöp és Evelin, valamint Amanda, Tarján napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
26
Napi igék

Bizony igazságos volt az ÚR, a mi Istenünk, bármit is cselekedett... (Dán 9,14b)

[Isten] e mostani időben mutatja meg igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. (Róm 3,26)

Olvasmányok

Jn 19,25-27Fil 4,1-9

 

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Dániel próféta elgondolkodott a fogság magányában mindazon, ami vele és népével történt. Elgondolkodott, és megértette a hetven esztendőről szóló ígéretet, amelyet az Úr Jeremiásnak adott (Jer 25,12). Nagyon szeretem a Biblia azon részeit, ahol a próféták, az apostolok és a Mindenható kiválasztottjai a korábbi kinyilatkoztatásokat értelmezik a megszerzett hit és tudás erejével, és az értelem nem a kételkedés kalitkájába szorul, hanem a Szentlélek szabadító ereje járja át. Megtörténik a csoda, és felragyog Isten igazsága, mint a felkelő nap.

Dániel megértette és felismerte, hogy népe vétke az volt, hogy nem hallgattak Isten szavára. A mi hűtlenségünk kiindulópontja is ugyanez. Nem halljuk meg a Fenséges szavát, mert nem figyelünk rá, restek vagyunk, hogy az Írásokból kiindulva, a Szentlélekért esedezve figyeljünk az örömhírre vagy az intésre. Pál a maga idejében a Szentháromság Isten igazságának hirdetője volt. A kegyelem jele, hogy fennmaradtak a Római levél nagyívű igehirdetései, és ma is olvashatjuk és hallhatjuk az igét, a megtérésre hívó szót.

Kéred-e naponta a Szentlelket, hogy Dánielhez hasonlóan a hittel átjárt megértés ajándékából élhess? Megérted-e a mai napon: "[Isten] igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz"?

*

Úr Jézus Krisztus! Isten szent Fia! Hozzád emelem szívemet, és kérlek, bocsásd meg nekem a kételkedés és hitetlenség vétkét. Dániellel együtt vallom, hogy vétkeztem, mert nem bíztam szavadban, és ellened fordultam. Érzem, hogy egyre csak távolodom a szenttől, és a reménytelenség uralkodik rajtam. A te nevedben esedezem, Uram: jöjj, igazság Lelke! Járd át szívemet, lelkemet és értelmemet. Ámen.

Szerző: Gregersen-Labossa György

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."