Napi igeEufrozina és Kende, valamint Fruzsina, Kleofás

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
25

Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok. (Zsolt 119,165)

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel… (Kol 3,16)

Olvasmányok: 1Kor 7,17–24 és 2Kor 9,10–15

 

Lelki útravaló a mai napra

Nézem a korlátokat, amelyek kicsit rontják a kilátást, ahogyan az autóval haladok felfelé a szerpentinen. Nagy a magasság, és még nagyobb a szakadék mélysége. Az erős, biztonságot adó korlát megnyugtat. Haladok a cél felé.

Kik szerethetik a törvényt? Azok, akiket véd. Jó rendet tart kapcsolatainkban. Szabályozott a viszonyunk Isten és emberek viszonylatában. A zsoltáros békességről beszél. Arról, amit azok élhetnek át, akik a törvény szerint élnek, akiknek nincs mit takargatniuk, nem kell rettegniük, hogy kitudódik valami a múlt vagy jelen rejtett dolgaiból. De megóv-e ez az elbotlástól? Úton tart, ha néha nekiütközünk a szalagkorlátoknak a mindennapokban.

A gyónáskor ezért vizsgáljuk meg magunkat a Tízparancsolat tükrében, hogy Krisztus mentő szavát meghallhassuk, amely a törvény megfelelő használatán túl más dimenziót kínál fel annak, aki meglátja mulasztásait, belátja bűnét, s elfogadja a felkínált lehetőséget, Isten ingyen kegyelmét.

Krisztusnak ez a szava az élet beszéde, amely meghallható, élet származik belőle, a folytatás lehetősége. Gazdagsága az is, hogy továbbadható az elmondott szavakban és megmutatott cselekedetben. Tőle jövő bölcsesség ez, amelyre szükségünk van, hogy továbbadhassuk, ahogyan ő tette. Ez a krisztusi szeretet több a törvénynél. Isten világot átfogó teljessége!

*

„Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadért, hogy megbocsátottad bűneinket. Add Szentlelked erejét, hogy ne legyen rajtunk hiábavaló a te kegyelmed, hanem új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.”
(Agenda, 40. o.)Szerző: Kis János

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."