Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyeleszombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
18
Napi Ige és Gondolat Veszett fejsze nyele szombat
Veszett fejsze nyele
„Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik kidöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta: Jaj, Uram! Csak kölcsönbe volt nálam. Az Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette.” (2Királyok 6,4-7)
Ez a vízben elsüllyedt fejszevas az Isten ítéletével sújtott világnak a képe is. Az özönvíz története megrázó elbeszélése az egész teremtettség végveszélybe kerülésének. „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön ... ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat, az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket.” (I. Móz 6,5-7) Ha akkor Isten nem tekintett volna rá az egyetlen tiszta szívű emberre, Noéra, akkor talán csak Isten emlékezetében lenne meg, hogy valamikor volt egy föld, benépesülve állatokkal, emberekkel, akik azonban nem érdemelték meg az élet ajándékát, s nyomtalanul eltöröltettek. - Mivel azonban még ez a legsúlyosabb ítélet sem tudta a bűn problémáját megoldani, ezért Isten mást határozott. Emberi ésszel fel nem fogható módon „ült össze” a Szentháromság mennyei tanácskozása, hogy döntsön a teremtett világ sorsáról.
Ott mondatott ki, hogy Isten akarata az, hogy az ember, s a teremtett világ éljen.
Ott rendeltetett el, hogy legyen egy fa, ami az ítélet pusztító vizébe dobva a világ megmenekülését szolgálja: ott született meg a keresztfa gondolata.
Ott hangzott el a Fiú részéről: „Igen Atyám”.
Ott dőlt el, hogy a Szentlélek által kihirdettetik a világban: „Aki hisz a Fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Ján 3,36)
– Ami abban a mennyei tanácskozásban eldöntetett, az ment végbe itt a földi időben és térben. Krisztus keresztje, amit kivégzői ácsoltak meg, lett az emberiség reménysége.
(Lázár Péterné, Berettyóújfalu)
***************
Imádság:
Mennyei Édesatyánk! Köszönjük, hogy engeded látni, milyen nagy veszedelemből hozott szabadulást a világnak Jézus Krisztus keresztje. Fájlaljuk, hogy sokszor értetlenség veszi körül a keresztet. Vannak, akik ékszerként viselik, mások varázserőt tulajdonítanak neki; van, hogy a róla szóló beszédet bolondságnak tartják vagy éppen megbotránkoztató tannak. Add, hogy számunkra az legyen, aminek Te szántad: üdvözítésed erős eszköze, minden reménységünk forrása. Ámen.
**************
A nap gondolata:
„Ha nem miérettünk szenvedi el az áldott Üdvözítő a halált, akkor az Ő feltámadása örök vád és ítélet lett volna ellenünk.” (Szabó Aladár)
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."