Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatokcsütörtök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
16
Napi Ige és Gondolat Ti azért így imádkozzatok csütörtök
Ti azért így imádkozzatok
„Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!” (Hóseás 14,2-3)
Hogyan kell imádkozni? Mit lehet, mit kell mondani az Istennek? Van olyan, hogy jó imádság és rossz imádság? Van olyan, hogy az Úr nem hallgatja meg a könyörgésünket, vagy hálaadásunkat? Olyan sok kérdés felmerülhet bennünk az imádsággal kapcsolatban, hiszen ez nem egy olyan műfaj, ahol azonnal választ kapunk. Nem kapunk rá osztályzatot, nincs formai, tartalmi vagy egyéb követelmény, amit be kellene tartanunk. Mégis úgy érzem, egy szabály azért van: legyen őszinte. Akár a mi bűnvallásunk, elmélkedésünk, hálaadásunk vagy perlekedésünk van imádságban az Úr előtt, felesleges szépíteni, vagy tompítani, hiszen Ő úgyis jól tudja, mit szeretnénk mondani, hogyan érzünk.
Mégis sokszor, sokféleképpen hangzott már el a tanítás: ti azért így imádkozzatok. Nagyszüleink megtanították a lefekvés előtti imát, a hitoktatónk az órai imádságokat, a lelkészünk az úrvacsorai imákat. A tanítványoknak Jézus megtanítja az Úri imádságot, az izraeli népnek pedig egy bűnvallást kell elmondani az Úr előtt. Mert vannak ilyen imádságok is. Melyeket megtanulunk másoktól, újra és újra elimádkozzuk, szinte álmunkból felkeltve is tudjuk azokat. De nem veti meg az Úr azt sem, ha csupán beszélgetünk vele. Ha egyszerűen elmeséljük neki a napunkat, beszélünk az érzéseinkről, félelmeinkről, vágyainkról. Ha azon kapjuk magunkat, hogy elmerengünk munka közben és zsoltárokat, imádságokat mormolunk magunkban, énekszóban, vagy néma sóhajtásokban szólítjuk meg Őt.
Amilyen sokfélék vagyunk olyan sokfélék az imádságaink. De egyben biztos vagyok. A Mindenható Isten, mindannyiunk könyörgését meghallgatja. Sőt! Nem csupán hallgat, hanem cselekeszik is! A maga idejében, a maga rendje és bölcsessége szerint, de cselekeszik. Mert ilyen a mi Istenünk! (Dr. Szabóné Kurucz Tímea, Körösszegapáti)
**************************
Imádság:
Uram, köszönöm neked, hogy te meghallgatod az imádságaimat! Akkor is, ha bűneimet viszem eléd, és akkor is, ha áldásaidért adok hálát. Uram, te tudod, hogy sokszor nem találom a szavakat, nem tudom kimondani, ami bennem van, de köszönöm, hogy te ezt is megérted. Kérlek, hallgass meg engem. Ámen!
*************************
A nap gondolata:
„Az ima kulcsával kinyílik a menny tornáca és bezárul a pokol kapuja.”
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."